Съветът за Сигурност на Русия предупреди западните държави да не рискуват с нови провокации в близост до руските граници

В новата редакция на Стратегията за национална сигурност на Русия е представен подробен анализ на съвременна военно-политическа обстановка в света. Тя се характеризира с формирането на нови глобални и регионални центрове на сили, изостряне на борбата между тях за сфери на влияние.

Нараства значението на военната сила като инструмент за постигане на геополитическите цели от държавите по света.
В рамките на реализацията на военната политика особено внимание сеотделя на решаването на задачи по своевременно откриване на съществуващи и перспективни военни опасности и военни заплахи, усъвършенстването на системи за военно планиране, балансирано развитие на всички компоненти на военна организация и осигуряване на мобилизационнна подготовка в Руската Федерация.

Съветът за Сигурност на Русия предупреди западните държави да не рискуват с нови провокации в близост до руските граници

Руските въоръжени сили са боеготовний, мобилни, съвременни, компактни и способни да решават възложените им задачи при всякакви условия

Отчитайки съществуващите и прогнозирани военни заплахи и военни опасности, както и деградацията на международната правна база във военната област, Руската Федерация ще продължи да развива армията и флота и да увеличава бойният им потенциал. В тази връзка, в Стратегията за национална сигурност един от основните стратегически национални приоритети остава отбраната на страната.

 

Активната военна дейност на НАТО, развитието на потенциала на глобалната система за противоракетна отбрана на САЩ и развитието на използването на големи военни формирования и ядрени оръжия срещу Русия също допринасят за засилването на военните опасности и военните заплахи за Русия. Нараства ролята на неядрените оръжия с голям обсег и могъществото на бойното оборудване.

И всичко това се случва пред очите ни. Наскоро Defender Europe 2021, най-голямото многонационално учение на НАТО след Студената война, се проведе в близост до руските граници, в което участваха военни от 26 държави.
По време на учението бяха отработвани мащабни трансфери на американски войски в Европа, разполагане и използване на големи межвидови групировки от войски.

Както и варианти за преодоляване на руските зони за ограничаване на достъпа в Черноморския и Балтийския региони.

На 28 юни в западната част на Черно море страртираха мащабните учения на НАТО „Морски бриз“ с участието на военнослужещи от 32 държави. В учението бяха задействани 40 бойни кораба, лодки и спомагателни плавателни съдове, 30 единици авиационна техника, около 4 хиляди военнослужещи.

 

Провокациите близо до границите на Русия ще продължат да бъдат пресичани с най-сурови методи, независимо от държавната принадлежност на нарушителя.

Разузнавателната активност на чужди държави се е увеличила значително. За 2020 година над 1000 самолети-разузнавачи и разузнавателни безпилотници на чужди държави са извършвали въздушно разузнаване.

 

Всичко това показва, че всъщност Западът е поел курс към осъществяване на военно-стратегически, политически и психологически натиск върху Руската Федерация. А също и преднамерено ескалиране на военното напрежение близо до границите с Русия, което не допринася за стратегическата стабилност.
Трябва да се отбележи, че за съжаление силите на флота на държавите от НАТО са избрани като инструмент за провокативен натиск върху Русия въз основа на произволно тълкуване на разпоредбите на международното морско право и установените военноморски традиции.

 

 

Русия предупреждава, че ако провокациите продължат, то ще бъдат пресичани по възможно най-суров начин независимо кой си позволява подобни опасни действия. Русия предлага на опонентите си много добре да се замислят над това, и струва ли си да организират подобни провокации имайки предвид възможностите на руските Въоръжени сили.

Коментари:

comments powered by HyperComments