Българите от Крим се обърнаха към президента на Руската Федерация с молба да защити Кирилицата

Регионалната българска национално-културна автономия на Република Крим «Паисий Хилендарски» изпрати писмо-обръшение, адресирано до президента на Руската Федерация Владимир Путин с молба да съдейства за защита на Кирилицата.

В писмото българите от Крим напомнят за общите духовни ценности свързващи народите на България и Русия и предлагат инициатива за привличане на децата и младежите в различни акции, така че връзките да бъдат укрепени и славянската култура да бъде запазена.

 

Българите от Крим се обърнаха към президента на Руската Федерация с молба да защити Кирилицата

 

Също така се изразява загриженост от нарастващата уестърнизация, като се споменава, че в някои страни от постсъветското пространство има опасна тенденция да се изостави кирилицата в полза на латиницата

Авторите на обръщението предоставиха пълния текст на писмото на Българската редакция на News Front, който представяме както следва:

 

„Здравейте, Владимир Владимирович!
От името на актива на Регионалната българска национално-културна автономия на Република Крим бих искала да насоча вниманието Ви към факта, че нашата Кирилица се нуждае от защита.
В руските градове много често се срещат табели на латиница.

Следвайки някаква мода, нашите букви и думи от време на време се заменят с латински.

В някои случаи даже руски названия се пишат на английски.
Младежите особено се увличат от това, считайки всико западно за модерно, прогресивно, недооценявайки своето родно. За съжаление, малко са онези, които осъзнават, че Кирилицата не е просто набор от буквени символи.

Тя носи в себе си духовно послание, което не се среща в никоя друга азбука! Това е един от признаците на нашата идентичност, нашия цивилизационен избор, който трябва да бъде защитен.
За съжаление наблюдаваме и такава неприятна тенденция: една след друга постсъветските страни изоставят кирилицата.
Дори в Украйна има такива разговори. Вместо азбуката (aз, буки,веди) се предлага абэцадло ​(според първите букви на латинската азбука)

 

Крим, както Вие казахте, е сакрално място още повече и защото създателите на азбуката Кирил и Методий са го посещавали, и ние, българите, заедно с руснаци, украинци и белоруси, не само ги почитаме и чувстваме на 24 май, но реализираме съвместен проект „Единен свят на кирилицата“, насочен към нейната защита и популяризиране.

След като получихме президентски грант, за което благодарим, проведохме и Международния младежки форум „Диалог на културите: Русия-Балкани“ тази година, където обсъдихме връзката на нашите култури и общите духовни корени с участници от България, Сърбия и Северна Македония.

 

Българите от Крим се обърнаха към президента на Руската Федерация с молба да защити Кирилицата

 

Българите от Крим се обърнаха към президента на Руската Федерация с молба да защити Кирилицата

( кадр от форума, снимка: SM News, Алексей Туманов)

 

 

За щастие, ръководителите на Крим са наши съюзници.
В продължение на много години бяхме домакини на фестивала „Великото руско слово“, където се обсъждат и проблемите за запазване на езика и културата, които ни вълнуват.
А депутатите от кримския парламент работят по законопроект, който предотвратява неоправданото използване на латиницата в рекламата.
Това е първата стъпка. Необходими са и други, на общоруско ниво.

Молим Ви да подкрепите кримската инициатива: да се обърне повече внимание на държавно ниво на проблемите по защита на Кирилицата, а значи и на нашите духовни корени и идентичност.

Вярваме, че всенародното честване на Деня на славянската писменост и култура ще допринесе за популяризирането на тази тема, и до обявяването на 24 май за почивен ден, за да има възможност да бъде изпълнен с всевъзможни акции по привличането на първо място на децата и младежите.

Благодарим Ви!
С уважение
Людмила Радева,
Заместник-председател
На Съвета на регионалната българска НКО РК «Паисий Хилендарски.»

 

 

Ася Иванова-Зуан