Болшинството от руската младеж се считат щастливи

По-голямата част (84%) от младите хора в Русия на възраст 18-24 и 88% от 25-34 години се считат за щастливи хора. Това показват данните от анкетата на ВЦИОМ.

Болшинството от руската младеж се считат щастливи

По-голямата част от руската младеж оценява ситуацията в живота като добра. Това е мнението на 78% от анкетираните на възраст 18-24 и 72% на възраст 25-34 години. На обратното мнение е всеки пети на възраст 18-24 години и една четвърт от анкетираните (25%) на възраст 25-34 години.

Всеки пети млад човек на възраст 18-24 години се занимава с доброволчество в Русия, 18% от тях са на възраст между 25-34 години.

Петя Паликрушева

Коментари:

comments powered by HyperComments