Нов списък с лица, попадащи под санкциите на САЩ «Магнитски»

От Министерството на финансите публикуваха още един списък на физическите лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC.

Нов списък с лица, попадащи под санкциите на САЩ "Магнитски"

Списъкът се публикува в изпълнение на Решение на Министерския съвет №441 от 04 юни 2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.

В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква «б» от РМС № 441.

Това са «всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква «а», включени към момента и за последните 5 години». Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква «а» от РМС № 441, а именно: «всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC«.

Те са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 «а«.

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква «а» и «б» от РМС №441, както и съгласно буква «в» от решението — всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция «Национална сигурност» (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена, се казва в съобщението на МФ.

Коментари:

comments powered by HyperComments