«Мурманск-БН» вбеси САЩ

Първият в света стратегически комплекс за радиоелектронна борба контролира цяла Европа. През май китайският вестник «Соху» съобщи за комплекса за радиоелектронна борба Мурманск-БН, разположен на Колския полуостров. И че той, показвайки своите уникални способности в ученията, е „вбесил САЩ“. Защото в Щатите нямат нищо, което дори да се доближава по характеристики до този комплекс. А това наистина застрашава сигурността на американската военна авиация и флота, довеждайки тяхната уязвимост до критична точка.

"Мурманск-БН" вбеси САЩ

На тази публикация отговори българският военен експерт Бойко Николов на страниците на Bulgarian Military. Без да поставя под съмнение възможностите на Мурманск-БН, той предложи да се тества неговата работа върху 28 изтребители F-35 от пето поколение, които Норвегия закупи от САЩ (общо 52 бяха поръчани). За щастие Колският полуостров и разположеният на него комплекс за радиоелектронна борба се намират съвсем близо до норвежката граница.

Наистина ли „Мурманск-БН“ ще лиши американските самолети от „очи и уши“ и те ще загубят своята бойна ефективност?, — пита Николов.

Уникалността на бреговия комплекс за радиоелектронна война «Мурманск-БН» е, че той е стратегически. Преди него максималният обхват на радиовълновото въздействие върху техническите средства на противника не надвишаваше 300 км. Такава е далечината на действие на известната «Красуха-4», която защитава руската военна база Хмеймим в Сирия. Мурманск-БН работи с военни обекти, разположени в кръг с радиус 5000 км. А при добро предаване на радиовълните обхватът може да бъде увеличен до 8000 км.

Комплексът е предназначен за провеждане на радиоелектронно разузнаване, прихващане на вражески сигнали и тяхното потискане. Покрива целия късовълнов обхват (честоти 3-30 MHz), който се използва за радиовръзка на кораби и самолети помежду им, с командните пунктове, както и с комуникационните спътници. Мурманск-БН автоматично сканира ефира върху огромна площ. Ако бъдат открити източници на радиоизлъчване, се извършва анализ на честотите, на които се обменя информацията. Той също така разкрива принадлежността на източниците на радиообмен с помощта на оборудване «приятел или враг». Недружелюбните предаватели започват да се задръстват с теснолентови смущения, за да не пречат на работата на своите радиостанции.

Напълно ясно е, че честотите на предавателите на противника непрекъснато се променят, за да излязат извън полето на заглушителя. Въпреки това, високопроизводителното цифрово оборудване е в състояние да проследи тези промени, честотата на сигнала за потискане. «Мурманск-БН» все едно се залепва към плаващата честота на предавателя на противника.

Руският комплекс за радиоелектронна борба е способен да „обслужва“ няколко предаватели на противника. Точният брой на тези канали, които са секретна информация, не се разкрива. Мурманск-БН е способен да блокира комуникацията между кораби, самолети и спътници. Нещо повече, при това в двете посоки, потиска потока от информация от спътниците към конкретните бойни единици. А това е много важно, тъй като сателитите от групата за обозначаване на целите са способни точно да насочват ракетите от космоса към конкретни обекти.

Невъзможно е да не се съгласим с българския експерт, че самолетите и корабите, попаднали под влиянието на «Мурманск-БН», стават «слепи и глухи». Разузнавателните самолети губят способността да предават събраната разузнавателна информация. Самолетите AWACS не могат да предоставят на бойните самолети координатите и скоростта на откритите въздушни цели. Корабите, които се намират в дълго пътуване, не са способни да получават бойни задачи. А в условията, в които мрежово-ориентираният принцип на бойните операции се развива интензивно, загубата на способността да общуват „с външния свят“ е равносилна на парализа. А тази парализа обхваща цялата военна техника на противника, намираща се на 5000 км от Мурманск-БН.

Петя Паликрушева

Коментари:

comments powered by HyperComments