Песента „ Катюша” е написана за тази жена


Малко известен е факта, че Катюша, която „ излиза на брега „е реално съществувала .

Родена е и е живяла в Позиета / южно от Приморски край/.
Учила е за музикант . Излизала на брега на реката , където чакала своя любим, който служел в граничния отряд.
Катюша станала известна по време на Хасанските събития / 1938 г./, когато организирала жените в защита на гарнизона.
Починала е млада, но е била толкова популярна, че става единствения цивилен човек погребан на военен лафет като генерал.
Песента „ Катюша” е написана за нея. Песента е изпълнена за първи път на 27 ноември 1938 год. от Валентина Батищева. Нейни автори са композиторът Матвей Блантер и текстописецът Михаил Исаковски.

Нейното име носят и ракетните установки „Катюша» „ влезли на въоръжение в Червената армия по време на ВОВ /Великата отечествена война/.

Паметникът на Катюша е издигнат във Владивосток на улица” Овчинников”.

В. «Жарава»

Коментари:

comments powered by HyperComments