TV2: Конкурентът на руския газ бе спрян от мишки

Над газопровода Baltic Pipe надвисна заплаха: разрешението за изпълнение на този проект бе отнето. Апелативният съвет счете, че то е издадено преждевременно.

„Това е новина за нас, все още не знаем какво ще се случи след това“, коментира решението генералният директор на строителната компания.

Превод от TV2, Дания: 

TV2: Конкурентът на руския газ бе спрян от мишки

Над газопровода «Балтик пайп» (Baltic Pipe), чието строителство се извършва на остров Фюн, надвисна заплаха. Апелативният съвет по въпросите на околната среда и хранителните продукти в Дания отказа разрешението за строителство, издадено преди две години от Агенцията за охрана на околната среда.

Според Апелативния съвет разрешителното за околната среда за изграждането на 210-километровия газопровод е издадено, без да се изчаква строителната компания да докладва изцяло за мерките за защита на защитени видове животни от приложение IV.

Строителните работи се прекратяват до получаването на необходимите разрешителни.

Baltic Pipe свързва съществуващия газопровод Europipe II между Норвегия и Германия, разположен в Северно море, с Дания и Полша.

Общата стойност на договора надхвърля 500 милиона датски крони.

Източник: https://www.tv2fyn.dk/fyn/afgoerelse-i-klagenaevn-baltic-pipe-stoppet-af-hasselmus

Петя Паликрушева

Коментари:

comments powered by HyperComments