САЩ отпуснаха 155 милиона долара на Украйна за демокрация и „борба срещу руската агресия»

20 април 2021-Нюз Фронт.

Съединените американски щати чрез Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID) обявиха предоставяне на допълнително финансиране за «развитие» на Украйна в размер на 155 милиона долара.

Посолството на Украйна в САЩ разпространи съответната информация на своя уебсайт. В съобщението се подчертава, че по този начин „USAID ще съсредоточи своите дейности върху подобряване на живота на украинците в тясно партньорство с украинското правителство“.

САЩ отпуснаха 155 милиона долара на Украйна за демокрация и „борба срещу  руската агресия"

Допълнителни ресурси ще бъдат използвани тази година „за решаване на редица ключови въпроси в различни области на развитието на Украйна“.
34 милиона долара са отпуснати за подпомагане на икономическия растеж и подобряване на здравето на украинците.

Тук е момента да се напомни, че именно в Украйна са разположени 15 военно-биологически лаборатории на САЩ, в които се разработва биологическо оръжие.

Предполага се, че тази сума от 34 милиона долара ще бъде изразходвана не само за подпомагане на възстановяването на Украйна след пандемията Covid-19 чрез подобряване на качеството на основните медицински услуги за украинците, но и за «увеличаване на прозрачността и разширяване на икономическите възможности в енергийния, селскостопанския и финансовия сектор».
А от това, което ще остане след това, планират да финансират развитието на пазара на земя, „като двигател на икономически растеж и инвестиции в селскостопанския сектор“.

Още 14 милиона долара се отпускат за „подобряване на антикорупционните мерки, подпомагане на реформите“.
И плановете за тях също са грандиозни. С помощта на тези пари се планира да се защитят „антикорупционни институции за противодействие на утвърдени интереси, така че всички ресурси на Украйна да се използват в полза на нейния народ“.

Също така САЩ ще предоставят «подкрепа за по-нататъшното развитие на платформи за електронно управление, които ще опростяват достъпа на гражданите до услуги и ще оптимизират процеса на получаване на пенсии, обезщетения за безработица и т.н.»

Очаква се най-големият транш от 63 милиона долара да бъде насочен към „противодействие на руската агресия“.

С негова помощ се планира да се осигури „намаляване на енергийната и икономическата зависимост на Украйна от Русия чрез улесняване на свързването с енергийната мрежа на Европа“, както и „укрепване на украинските предприятия, които работят в източната част на страната“.

За укрепване на демокрацията и управлението бяха отпуснати колосалните 44 милиона долара.
Според спонсорите от USAID основният акцент тук трябва да бъде върху разширяването на съдебната реформа, за да се развие по-независима съдебна система.

В крайна сметка тя е тази, която „гарантира спазването на върховенството на закона и равен достъп до правосъдие“.
А украинците наистина се нуждаят от него, за да се „чувстват уверени, че съдебната система на страната осигурява по-добро съответствие с принципите на равенство, безпристрастност и справедливост“.

Ще отбележим, че посочените амбициозни, но много неясни цели на проекта, като че ли, предполагат, че няма да е необходимо да се докладва как ще бъдат разходвани средствата. Затова изглежда, че Вашингтон просто храни украинския елит по този начин, за да изпълнява целите си срещу Русия.

Ася Иванова-Зуан

Българска редакция NewsFront.

 

Коментари:

comments powered by HyperComments