Из поканията на Трайко Пандов, полицейски агент от Хасково, пред Народния съд

Из поканията на Трайко Пандов, полицейски агент от Хасково, пред Народния съд

“…Взех активно участие в побоищата и инквизициите над арестуваните и убийството на студента Тодор Велев през 1934 г. по следния начин: качване на тавана, връзване с въже, като телата им лежат на пода, а краката им издигнати висока от пода.

Из поканията на Трайко Пандов, полицейски агент от Хасково, пред Народния съд

Устата им завързана с червена кърпа и започваме да бием по краката с дървета, гуми и палки, докато изгубят съзнание.

По този начин бе убит и студентът Тодор Велев, който впоследствие почина.

Участвахме в боя следните лица: аз, Марин Иванов Тянков, Борис х. Тонев, Бено Йотов, Марин Димитров и Юсен помака.

В последно време съм упражнявал следните инквизиции над задържани лица: биене по карката с гумена палка и с помощта на електрическа машина. Тази натиск го прилагахме по следния начин: връзвахме ръцете, прекарвахме коленете, като между ръцете и коленете слагахме – по нямане на тояга – по една пушка.

При това положение един му слагаше гривната на електрическата машинка на челото или врата, а другият въртеше и даваше ток.

Останалите по смяна биехме по краката с гума.

Това беше системно при всяко отричане или противоречие.

Когато краката им бяха в невъзможност да се бият повече поради голямо подуване или разраняване, тогава прибягвахме до биене по задната мускулна част на тялото и ритане по главата.

Като средства за изтръгване на показания прилагахме метода на правостоене – по 7-8 денонощия прави, без храна и сън.

Онези, които извършваха и най-малкото нарушение, биваха отново подлагани на нови побоища.

По този начин участвахме: аз, Любен Георгиев, Геню Абаджиев и Печо Запрянов».

Из Държавния архив

Петя Паликрушева, Българска редакция на News Front

(За да публикуваш това във Фейсбук, използвай следния агрегат — zapisnanews.info/

Постави го след като ти се отвори тази или която и да е статия или новина в News Front преди знака / в така отворилия се линк. След това цъкни ЕНТЕР на клавиатурата на компютъра си, ще се появи нов линк, който вече можеш да публикуваш във Фейсбук, бел.ред.)

Коментари:

comments powered by HyperComments