Половината от населението на Швеция е за присъединяване към НАТО

Die Welt отбелязва, че Швеция, както и съседната й Финландия, не са част от НАТО. Напоследък обаче нараства подкрепата за идеята за присъединяване към алианса в шведското общество. Според анкета, проведена в края на януари, членството в НАТО се подкрепя от половината от населението на страната: едва всеки трети от шведите отхвърля идеята. В същото време, през 1994 г., само 15% от шведските граждани бяха за присъединяването към НАТО. Що се отнася до Финландия, там подкрепата за присъединяването е значително по-ниска.

Половината от населението на Швеция е за присъединяване към НАТО

Според Die Welt скандинавските страни укрепват взаимното сътрудничество в областта на сигурността. Те провеждат съвместни учения, хармонизират военните си стратегии. Финландия, подобно на Швеция, увеличава военния си бюджет, въпреки икономическите загуби, свързани с пандемията.

Петя Паликрушева, Българска редакция на News Front

Коментари:

comments powered by HyperComments