«Турски поток» тръгва по Европа

От 1 октомври доставките на газ през «Турски поток» за страните от ЕС трябва да надвишават капацитета на европейския тръбопровод. Съдейки по данните на българския оператор, линията, предназначена за Турция, ще работи и за Европа. По-рано от «Газпром» заявиха, че обсъждат с турците прехвърлянето на част от обемите от местния пазар към европейския.

"Турски поток" тръгва по Европа

През четвъртото тримесечие на тази година резервираният капацитет за доставка на газ през пункта Странджа-2/Малкочлар на турско-българската граница ще нарасне до 48,6 милиона кубически метра на ден. Тези данни бяха публикувани от оператора на българската газопреносна система «Булгартрансгаз».

«Странджа-2/Малкочлар» е точката, през която газът от «Турски поток» навлиза в България. Част от нея остава в страната, част се доставя за съседните Румъния, Гърция, Македония, а останалата част попада в продължението на черноморския газопровод — „Балкански поток“. От 1 януари той работи само за Сърбия. А от 1 октомври Унгария ще може да получава газ от «Турски поток» през България. Предвижда се допълнителен газ да бъде доставян до Австрия през Словакия.

Заявените 48,6 милиона кубически метра на ден за октомври — декември съставляват 113% от капацитета на европейската линия на «Турски поток». Така част от газа ще бъде взета от линията, предназначена за турския пазар.

В края на декември миналата година изпълнителният директор на «Газпром експорт» Елена Бурмистрова сподели на конференция с инвестиционни банки, че компанията обсъжда с турските партньори степента, до която маршрутът за износ на газ «Турски поток» ще бъде използван за доставки на европейския пазар. „Газпром“ разгледа въпроса за прехвърлянето на част от обема на газа от „Турски поток“ от турския пазар към европейския, при условие че търсенето на газ в страната намалее.

Руският газ се доставя в Турция през „Син поток“ и едната част от „Турски поток“. Капацитетът им е 16 милиарда и 15,75 милиарда кубически метра годишно. В същото време, през 2020 г., според отчетите на Газпром, на Турция са доставени 16,39 милиарда кубически метра.

Петя Паликрушева, Българска редакция на News Front

Коментари:

comments powered by HyperComments