САЩ прокарват интересите си на Балканите чрез финансирането на СМИ в рамките на $2,5 млн

Държавният департамент на САЩ възнамерява да финансира проекти за развитието на гражданското общество и медиите на Балканите. За тези цели департаментът планира да отпусне малко повече от $ 2,5 милиона, съгласно описанието на безвъзмездните средства, с което редакцията се запозна.

САЩ прокарват интересите си на Балканите чрез финансирането на СМИ в рамките на $2,5 млн

Бюрото по въпросите на демокрацията, човешките права и труда към Държавния департамент на САЩ е готово да изпрати 1,55 милиона долара за подкрепа на организации на гражданското общество в Сърбия, частично признатата Република Косово, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Албания и Черна гора.

Предполага се участващите изпълнители да подпомагат подобни организации за изграждане на техния капацитет и развиване на техните умения и знания „за използване на международните форуми като инструмент за осигуряване на правителствена отчетност“.

Специалистите също така ще подпомагат организациите на гражданското общество при разработването и провеждането на кампании, насочени към упражняване на „мирен натиск“ върху правителствата на страните, в които те работят, „за провеждане на желаните реформи в областта на развитието на демокрацията, борбата с корупцията и осигуряване на върховенството на закона”.

Държавният департамент на САЩ ще отпусне още 1 милион долара за подкрепа на медиите и развитието на медийната грамотност на населението в горепосочените балкански държави.

Петя Паликрушева, Българска редакция на News Front

Коментари:

comments powered by HyperComments