Das Erste: Германия се огъна пред НАТО, прие рекорден отбранителен бюджет

Германското правителство обяви пред НАТО, че е приело рекорден бюджет за отбрана, съобщава Das Erste: той ще възлезе на 53,03 млрд. евро. По този начин разходите за отбрана на Германия ще нараснат с 3,2% в сравнение с 2020 г. В същото време делът на разходите за отбрана от БВП може дори да намалее, предвид икономическото възстановяване след кризата.

Das Erste: Германия се огъна пред НАТО, прие рекорден отбранителен бюджет

Според Das Erste разходите за отбрана на Германия през 2020 г. възлизат на 1,57% от БВП на страната. През 2019 г. тази цифра беше 1,36%, но увеличението се дължи до голяма степен на спада на БВП в резултат на кризата. Според наличните данни въпреки значителното увеличение на разходите за отбрана, техният дял от Брутния вътрешен продукт през 2021 година може дори леко да намалее в сравнение с 2020 година.

Петя Паликрушева, Българска редакция на News Front

Коментари:

comments powered by HyperComments