Ден на руската наука

2021 година е обявена в Русия за Годината на науката и технологиите. Днес, 8 февруари, ние отбелязваме Деня на руската наука.
Ден на руската наука
На този ден през 1724 година Петър I подписва указа за създаването на Академията на науките и изкуствата.
Приносът на великите руски учени, изследователи и просветители в световната наука не може да бъде поддценен.
Михаил Ломоносов и Иван Павлов, Дмитрий Менделеев и Константин Циолковски, Пьотър Капица и Лев Ландау, Игор Курчатов и Сергей Корольов, Андрей Сахаров и Жорес Алферов – тези имена са познати по целия свят.
Това съобщи Посолството на Руската Федерация в България
Припомняме:

На 8 февруари 1834 година, преди 185 години, в Тоболск е роден Менделеев — гениален руски учен.

Той е руски учен, енциклопедист: химик, физикохимик, физик, метеоролог, икономист, технолог, геолог, педагог, преподавател, въздухоплавател, приборостроител.

Професор в Санкт Петербургския университет, член кореспондент на Императорската Санкт Петербургска Академия на науките.

Сред най-известните му открития са периодичния закон на химичните елементи, един от най-фундаменталните закони на мирозданието, неотменна част от естествознанието.

Автор на клисическия труд «Основи на химията».

Автор на фундаментални изследвания по химия, физика, метрология, метеорология, икономика, основополагащи трудове по въздухоплаване и др., тясно свързани с потребностите за развитие на производителните сили на Русия.

Изследва  изоморфизма, разкриващ отношенията между кристалната форма и химическия състав на съединенията, а също зависимостта на свойствата на елементите от големината на техните атомни обеми.

Открива «температурата на абсолютното кипене на течностите», т.нар. критична температура.

Петя Паликрушева, Българска редакция на News Front

Коментари:

comments powered by HyperComments