Прокуратурата нареди проверка на три министерства

Върховната административна прокуратура разпореди на министрите на околната среда и водите, на вътрешните работи и на енергетиката да извършат незабавни проверки на причините, довели до преливане на реки. Заради откритите наносни отложения и строителни материали ще се установява има ли незаконен добив на инертни материали, уточняват от държавното обвинение.

Прокуратурата нареди проверка на три министерства

Информация в медиите, която прави връзка между незаконния добив на строителни материали и наводненията по поречието на реките Струма и Места, е провокирала разпоредената проверка, както и прогнозите, че валежите ще продължат.

Съвместно екоминистерството, вътрешното и енергийното министерство трябва да установят дали наводненията при разливите на двете реки в Южна България не са заради нарушения на законите за водите и за подземните богатства.

Трябва да се прецени необходимостта от извършване на проверки за същото и на други места в страната, с цел предотвратяване на наводнения. Освен това министърът на вътрешните работи трябва да предприеме незабавни мерки по Закона за защита при бедствия.

Констатациите, предприетите действия за отстраняване на нарушенията и последиците от тях, евентуалните санкции и административни актове да се обобщят в най-кратък срок в доклад, е разпоредила Върховната административна прокуратурата. В него трябва да се посочат и евентуални случаи с данни за извършени престъпления, за които да бъдат сезирани МВР и прокуратурата. БНР

Коментари:

Зареждане ...