Пълният текст на съвместното изявление след срещата на Пашинян, и Алиев и Владимир Путин

11 януари 2021-Нюз Фронт.

Съвместно изявление беше прието след резултатите от тристранната среща на арменския премиер Никол Пашинян, президента на Русия Владимир Путин и азербайджанския президент Илхам Алиев в Москва. Изданието Armenpress бе информиран за това в отдела за информация и връзки с обществеността на кабинета на министър-председателя на Армения.

По-долу представяме пълният текст на съвместното изявление:

Пълният текст  на съвместното изявление след срещата на Пашинян, и Алиев и Владимир Путин

„Ние, президентът на Азербайджанската република И. Г. Алиев, министър-председателят на Република Армения Н. В. Пашинян и президентът на Руската Федерация Владимир Владимирович Путин, заявяваме следното:

 

  1. За да се приложи параграф 9 от Декларацията от 9 ноември 2020 година по отношение на деблокирането на всички икономически и транспортни връзки в региона, предложението на президента на Руската Федерация Владимир Владиморович Путин за създаване на тристранна работна група под съвместното председателство на заместник министър-председателите на Република Азербайджан, Република Армения и заместник Министър-председател на Руската Федерация.
  2. Работната група ще проведе първото заседание до 30 януари 2021 година, въз основа на резултатите от което ще формира списък на основните области на работа, произтичащи от прилагането на параграф 9 от Декларацията, определяйки железопътните и пътните комуникации като приоритети, а също така ще определи и други области, договорени между Република Азербайджан, Република Армения и Руската Федерация, наричана по-долу «страните».
  3. За да се реализират основните насоки на дейност, съпредседателите на работната група ще одобрят състава на експертни подгрупи в тези области измежду длъжностните лица на компетентните органи и организации на страните. Експертните подгрупи, в рамките на месец след заседанието на работната група, ще представят списък с проекти с обосновка на необходимите ресурси и дейности за тяхното изпълнение и одобрение на най-високо ниво от страните.
  4. До 1 март 2021 година работната група ще представи за одобрение на най-високо ниво от страните списък и график за изпълнение на мерки, включващи възстановяване и изграждане на нови съоръжения на транспортната инфраструктура, необходими за организиране, извършване и осигуряване на безопасността на международните превози, извършвани през Република Азербайджан и Република Армения, както и и превози, извършвани от Република Азербайджан и Република Армения, които изискват преминаване през териториите на Република Азербайджан и Република Армения “.

Продължаваме да следим темата и да ви информираме. Очаквайте подробности в развитие.

Ася Иванова-Зуан

Българска редакция News Front.

Коментари:

Зареждане ...