Всички писма на Гоце Делчев са написани на български

Писмата на Гоце Делчев до Никола Малешевски, пунктов началник на ВМОРО в Дупница, са писани между 1897 и 1899 г. Предадени са на Историческия музей в Благоевград на 15 май 1984 г. заедно с фотографии на Гоце Делчев и на други дейци на ВМОРО от публициста Крум Христов.
Всички писма на Гоце Делчев са написани на български
През 1953 г. Крум Христов, по поръчка на Христо Калайджиев (председател на Съюза на македонските братства) и на историка Дино Кьосев, се заема да напише една по-обстойна биография на Гоце Делчев. За целта посещава съпругата и дъщерята на Никола Малешевски (вече покойник) в Дупница, като се надява в дома им да открие някакви материали, свързани с идеолога на ВМОРО.
Всички писма на Гоце Делчев са написани на български
Според спомените на Крум Христов, двете жени много точно си спомнят лица и събития, а най-голямо вълнение за него представлява досега до писма на Гоце Делчев до Малешевски, пазени грижливо от наследниците му. Христов прибира материалите и след 30 години ги предава на тогава Окръжен исторически музей-Благоевград.
Всички запазени писма на Гоце Делчев са на български език по тогавашната българска правописна норма.
Всички писма на Гоце Делчев са написани на български
Всички писма на Гоце Делчев са написани на български
Всички писма на Гоце Делчев са написани на български

Коментари:

Зареждане ...