Турция иска да създаде пантюркистка армия с Азербайджан като част от нея

27 октомври 2020-Нюз Фронт.

В Турция отново генерират „гениални“ идеи свързани с мечтите по възстановяването на Османската империя, към която се стреми Ердоган. И  подобни идеи активно се подхващат и пускат в турските медии, за да се подготви населението.

Турция иска да създаде пантюркистка армия с Азербайджан като част от нея

Този път се открои вестник „Турция“.

Изданието предлага да се създаде пантюркистка армия. „Вестник„ Турция “призовава за създаването на обединена пантюркистка армия, състояща се от Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан и Таджикистан»- обърна внимание Владимир Соловьев.

За това турската страна се опитва да изиграе етнически коз, старателно пропагандирайки идеята за „културна общност“ на всички тюркски народи. Идеята за «тюркско единство» се разпространява активно днес от турските стратези.

Както отбелязват изследователите, Турция се е опитвала да поддържа връзки с държавите от Централна Азия още по времето на Османската империя, тези контакти са били прекъснати едва през 20-те години на XX век.
Тази дейност е възобновена по време на разпадането на Съветския съюз — въпреки че на първо място младите републики разчитат на турската финансова подкрепа, а не на създаването на културна общност с турския народ. През последните десетилетия обаче много се промени.

Според мнението на експерти, ако през 90-те години идеите за тюркско единство все още намират искрен отговор в Централна Азия, днес страните от региона вече не са готови да следват сляпо турския фарватер и търсят собствена изгода в отношенията с Анкара.
Тази тенденция може да бъде проследена както на държавно, така и на частно ниво.

„Турция се опитва да разиграе картата на пантюркизма дълго време, от 90-те години на миналия век, когато Русия беше в кризисна ситуация.
Тогава турската страна провеждаше активно информационна кампания в Централна Азия, но когато се стигна до реална помощ на тези страни, се оказа, че всичко това е словесна пропаганда, неподкрепена с реални действия «, каза Михаил Майер, президент на Института за азиатски и африкански изследвания в Московския държавен университет, в интервю за RT.

Според експерта днес Анкара възнамерява да развие тази линия. Основният инструмент на Турция е да привлече средноазиатски студенти в университетите си. Турската страна предоставя преференциални условия на завършилите от тези страни. За учениците подобно обучение е шанс да стигнат до Европа.

Това разпространяване на влияние може да се осъществи по линията на пантюркските идеи, но младите хора са привлечени не от идеи, а от добри условия “, смята Майер.
Вярно е, че Турция не разполага с много ресурси за разработване на тези проекти, които се основават, като цяло, на финансова основа.
В миналото Турция вече се е опитвала да установи сериозни отношения с региона на Централна Азия, сега се наблюдава подновяване на тази активност, втора «пристъп».

Тясното преплитане на интересите на панисламизма и турската държава в никакъв случай не е случайно. Факт е, че зад привидно невинните лозунги на панислямистко-пантюркисткото движение, пребоядисани в религиозно-националистически цвят, се крие истинският им буржоазно-империалистически характер. Османска Турция, тръгвайки по пътя на бързото империалистическо развитие и криейки се зад идеологията на панисламизма, разработва външнополитическа програма, предназначена да завладее всички държави от мюсюлманския свят, насилствено потурчване и поробване на народите на тези страни.

Ася Иванова-Зуан

Българска редакция News Front.

Коментари:

Зареждане ...