Bloomberg: Пентагонът трябва да балансира с Русия и Китай между готовността към реална война и противопоставяне в «сивата зона»

Днес, в условията на нова конфронтация между великите сили, Пентагонът трябва да запази готовността си в случай на реален военен конфликт с Москва или Пекин.

В същото време ведомството ще трябва да участва в по-малко явни «невоенни» действия, но да следи това да не се отрази на боеспособността, пише Bloomberg.

Bloomberg: Пентагонът трябва да балансира с Русия и Китай между готовността към реална война и противопоставяне в "сивата зона"

«Когато нещата се отнасят до отношенията между великите държеави, конфликтът и конкуренцията вече не са едно и същ», пише в статията си експертът по международни отношения Хел Брендз.

Конфликтът е налице, когато държавата се опитва да постигне своите политически цели — т.е. това всъщност е война.

Конкуренцията е «скрита принуда» извън пределите на въоръжен конфликт.

Това е «изкуството да маневрираш в името на получаването на геополитическа изгода в условията на напрегнат мир» между страните.

Отдавна, още от времето на края на студената война, тази разлика за Пентагона не бе толкова очевидна, както сега.

Разбира се, една от най-важните задачи на американското Министерство на отбраната си остава подготовката към потенциален мащабен конфликт с Русия и Китай. Но в същото време на ведомството му се налага да не забравя по-малко явната, но дългосрочна и упорита борба за влияние.

За да се чувства уверена в двете направления, Америка трябва внимателно да поддържа между тях баланс, защото изискванията на реалната война и конкуренцията в мирно време се различават силно и могат твърде много да отдалечат армията в една или друга посока.

Един от най-свежите примери е позицията на Пентагона, публикувана през октомври в документ под името Warfare Annex to the National Defense Strategy («Приложение за провеждането на нестандартни военни действия към Националната стратегия за отбрана»). Както отбелязва авторът, самата стратегия e била публикувана през 2018 г. и засяга основно преориентирането на Министерството на отбраната от терористична заплаха към заплаха от страна на Китай и Русия.

Оттогава Пентагонът отделя по-голямо внимание на укрепването на своя потециал и разработката на стратегии, необходими за сдържането и при необходимост за победа над възможната «агресия» на Москва и Пекин в потенциално опасните региони от рода на Прибалтика или Южно-Китайско море.

Но, както подчертава авторът на статията, противопоставянето с Русия и Китай е значително по-широко, отколкото възможността за мащабна война. Тук трябва да се отчита и «задкулисната борба», опитите да се замени статус-кво, но без да се прибягва да открито насилие, или да се разрушат позициите на противника с помощта на скрити действия. Затова т.нар. нестандартна война е не по-малко важна, отколкото традиционната, твърди аналитикът.

Както твърди самият Пентагон в своето приложение, такава концепция предполага непреки и насиметрични ответни мерки, насочени към противопоставяне на авторитарните държави, но не престъпващи чертата на непосредствен конфликт.

Към подобни мерки ведомството отнася нападките за легитимността на враждебно настроените правителства и засилване на съюзниците и партьорите, защитата им от натиск от страна на неприятеля.

Русия се стреми чрез трети лица да укрепи своето положение в много региони в света — от Украйна до Африка, а също осъществява кампания по дезинформация и намеса, насочена към отслабване на западните политически системи.

КНР на свой ред се опитва да разшири влиянието си в Южно-Китайско море с помощта на растящ брой провокации, нито една от които не може да послужи като реален повод за война.

Както твърди Пентагонът, Америка трябва да умее да блокира подобни маневри  чрез собствената си стратегия за нестандартна война.
Петя Паликрушева
Източник: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-10-21/pentagon-s-new-plan-to-fight-china-and-russia-in-the-gray-zone

Коментари:

Зареждане ...