Заради България ЕС може да върне визите за граждани на САЩ

Европейският парламент гласува резолюция, с която се призова ЕК да гарантира визовата реципрочност между ЕС и САЩ. Тя означава да се отмени безвизовият режим за американци, щом САЩ налагат визи на четири държави от ЕС — България, Румъния, Хърватия и Кипър.

Заради България ЕС може да върне визите за граждани на САЩ

Текстът бе приет с 376 гласа против 269 и 43 въздържали се.  Той призовава Комисията да представи правен акт за суспендиране на отмяната на визовия режим за граждани на САЩ за дванадесет месеца, както е установено в т.нар. Механизъм за реципрочност.

Причината за изготвянето на въпросната резолюция е, че от българските, хърватските, кипърските и румънските граждани все още се изисква да притежават виза за влизане в САЩ, докато всички останали граждани на ЕС са освободени от това изискване, когато става въпрос за краткосрочен престой (до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни). От необходимостта да получават визи са освободени и гражданите на САЩ, когато посещават държави в Европейския съюз.

Съгласно законодателството на ЕС, ако трета държава не отмени визовите изисквания в срок от 24 месеца след като е била официално уведомена за ситуация на липса на реципрочност, Европейската комисия трябва да приеме правен акт за суспендиране на отмяната визовия режим за нейните граждани за период от 12 месеца. Както Европейският парламент, така и Съветът на ЕС могат да възразят срещу такъв акт.

Въпросът за липсата на реципрочност по отношение на България, Хърватия, Кипър и Румъния бе официално повдигнат на 12 април 2014 г. и крайният срок за предприемане на действия от страна на Комисията изтече на 12 април 2016 г.

Европейският парламент още през март 2017 г. поиска в резолюция Комисията да спазва правилата.

„Дискриминацията, на която са подложени българите, хърватите, кипърците и румънците, когато пътуват до САЩ, е неприемлива. Спазвайки основния принцип на солидарност между членовете на ЕС, призоваваме Комисията да действа както е установено в европейското законодателство и да внесе предложение за суспендиране на отмяната на визовия режим за граждани на САЩ”, се казва в текста.

След това Парламентът и Съветът ще трябва да направят оценка на политическите последици от това действие.

Еврокомисията е против такива мерки.

Делегиран акт на ЕК следва да бъде приет най-късно на 22 декември – два месеца след датата на приемането на резолюцията. Тя няма правно обвързващ характер.

Сега

Коментари:

Зареждане ...