България през 2020 г. хвърля 1,93 на сто от БВП за отбрана

България постига за тази година разходи за отбрана, равни на 1,93 на сто от Брутния вътрешен продукт (БВП). Това сочат данни, представени днес от НАТО.

България през 2020 г. хвърля 1,93 на сто от БВП за отбрана

Отбелязва се, че миналата година страната ни е осигурила за отбрана 3,18 на сто от БВП. През 2014 г. държавните и правителствените ръководители на страните от НАТО приеха цел за отбранителни разходи, равни на две на сто от БВП до 2024 година. Преди шест години нашата страна е отделяла 1,31 на сто от БВП за отбрана.

Според данните за тази година на глава от населението отбранителните разходи у нас са за 150 долара, а миналата година са били за 263 долара. Най-голямата част от разходите за отбрана в нашата страна са за служители (56 на сто), за дейност и поддръжка се харчат 17,9 на сто, за инфраструктура — 6,9 на сто, а за оборудване и изследвания — 19,3 на сто.

Общите данни показват, че 10 страни от НАТО изпълняват или надвишават целта за отбранителни разходи от две на сто от БВП. За тази година НАТО бележи увеличение от 4,3 на сто на отбранителните разходи спрямо 2019 година.

Източник: Брюксел, БТА

Коментари:

Зареждане ...