New Europe (Белгия): Епохата на Майдана завърши

Майданът беше желана революция, която така и не се случи.

New Europe (Белгия): Епохата на Майдана завърши

Авторът дава много сурова, но обективна оценка на украинското ръководство. Той счита, че правителството на Зеленски е изчерпало енергията и желанието си за реформи, а камо ли за опити за преобразуващи промени.

Страстта и духът, които подхранваха протестите на Майдана в Украйна през 2014 г., се свеждат вече до шепа тлеещи и дори угасващи ъгълчета.

Скоро ще станат седем години от началото на протестите, а Украйна така и не успя да извърши прехода към общество, основано на достойнство и върховенство на закона, където демократичните институции играят ключова роля.

Епохата на Майдан в Украйна приключи. Тъжно е, но в същото време, за съжаление, е типично това, че епохата уж на трансформацията на обществото започва, но така и не завърши.

Майданът беше желана революция, която всъщност така и не се случи.

Фундаменталните принципи на управлението на стария режим се запазиха. Корупционната практика и до днес преобладава в качеството си на общоприет начин на живот, превръщайки се вече в тайна, новото поколение лидери е твърде неопитно, за да вземе под контрола си демократичната власт и да я употреби на практика, и до днес доминират такива методи на въздействие върху хората, като сплашване и заплахи.

Украйна и до днес си остава представителката на културата на “погазване със сила”, където върховенството на закона не определя нито личното поведение на хората, нито техните институционални действия.

Майданът беше екзистенциален метеж.

Но Украйна не успя да трансформира обществото – основополагащите демократични ценности при прокарването на пътя към “справедливото общество”.

Това поражение трябва да бъде признато.

Гражданите на Украйна и партньорите на страната на Запада повече не могат да търпят никакви оправдания.

Времето на непрекъснатото опияние от Майдана като някаква митична мантра, към която се стреми украинското общество, трябва завинаги да бъде обявено за официално приключено.

Настана време за определянето на нова, постмайдановска гледна точка, която ще служи едновременно и като критика на действията на настоящото правителство, но и като критерий за оценка на движението на Украйна към установяването на съвременна действена демокрация.

(очевидно авторът е наивник и наистина не борави с диалектиката, което го навежда на твърде погрешни изводи и очаквания, бел.ред.).

Администрацията на Зеленски продължава да демонстрира неспособността си да идентифицира и привлича най-компетентните хора в страната. Неговото управление не успя да избегне посредственото двуличие. Зеленски оглавява правителството, но не е тайна, че най-влиятелният човек в правителството на Украйна сега е министърът на вътрешните работи Арсен Аваков.

Петя Паликрушева

Източник:

https://www.neweurope.eu/article/the-maidan-era-in-ukraine-is-over/

Коментари:

Зареждане ...