«Реставраторите на капитализма през изминалите 30 години превърнаха България в най-умиращата страна в света!»

Реставраторите на капитализма през изминалите 30 години превърнаха България в най-умиращата страна в света! Не са ли това най-големите убийци в нашата история? Сравнете сами: По времето на Сталин (1926-1953 г.) населението на СССР се увеличава с над 41 милиона души, независимо от 27 милиона жертви във Втората световна война.

Казват обаче, че това било «престъпен режим». По времето на социализма България нараства между 2 и 3 милиона. Българският парламент обаче прие декларация, че това било «престъпен режим».

"Реставраторите на капитализма през изминалите 30 години превърнаха България в най-умиращата страна в света!"

По времето на реставрацията на капитализма, маскирана като «преход към демокрация» България бе превърната в най-умиращата страна в света. В този процес участваха и депутатите, които приеха декларация за «престъпния режим» до 1989 г.

Техният обаче капиталистически «режим» унищожава българите със скорост по-голяма отколкото през изминалите 1300 години. Кажете тогава кой режим е «престъпен» — този, който е нищожил за 30 години 2 милиона души и води към окончателно унищожение страната или онзи, който е увеличил населението с над 2 милиона души.

И кои са престъпниците, които трябва да бъдат наказани за престъплението си?

Васил Проданов

Коментари:

Зареждане ...