По време на социализма НРБ изгражда 2216 държавни язовири

Невероятно, но факт: в края на 60-те на ХХ век България е на трето място в света след САЩ и Япония по броя на изградените язовирни стени. Всички изградени тогава язовирни стени функционират и до днес, въпреки нулевата поддръжка на същите.

По време на социализма НРБ изгражда 2216 държавни язовири
България е единствената държава в света, която до 1980 г. сама си построява със собствени сили, средства, и по свои проекти, със собствен работен състав, всичките си язовири и ВЕЦ-ове, като от всичките известни конструкции тогава в света на стени за язовири, сме построили 95 % от тях сами.

По време на социализма НРБ изгражда 2216 държавни язовири
Оценката, че водата в България е малко, води до стратегическото решение в периода 1950 — 1985 година в страната да бъдат построени 216 големи и над 2000 малки язовира.

Тяхната вода се ползва и до днес за поливане, водоснабдяване и производство на електроенергия.

По време на социализма НРБ изгражда 2216 държавни язовири
За последните 30 години е построен един-единствен нов язовир («Пловдивци» край Рудозем, 2018).

Някои факти:

На 4 язовира стената е висока над 100 м. Лидер по този показател е „Въча” (145 м.)
С най-голям обем е яз. „Искър” (673 млн. куб. м).
Язовир «Огоста» е вторият по обем язовир у нас (540 млн. куб. м.)
Язовир «Кърджали» е с уникална стена и трети по обем (500 млн. куб. метра.)
Язовир „Белмекен“ е най-големият язовир на Балканския полуостров с насипна стена и е част от уникалната каскада „Белмекен – Сестримо – Чаира“ с обем 140 млн.куб. м.

По време на социализма НРБ изгражда 2216 държавни язовири

ПАВЕЦ «Чаира» и каскадата «Белмекен — Сестримо — Чаира», за които в последните дни се говори във връзка с решаването на водната криза в Перник, нямат аналог в цяла днешна Европа, и почти в целия свят!

По време на социализма НРБ изгражда 2216 държавни язовири
Това съоръжение е несравнимо с днешната ни икономика и инженерно-строителен капацитет.
От централата през трикилометрова безнапорна деривация водата достига до дневния изравнител на ВЕЦ Момина клисура, и след централата, преминавайки по 70-километров тунел, достигат до язовир «Пясъчник», чрез които се подпомага напояването на горнотракийското поле.

По време на социализма НРБ изгражда 2216 държавни язовири
70 километра тунел през планината, построен през 1974 година на надморска височина от 1900 метра — само от български проектанти, строители и инженери!

Само с български инженерен и строителен състав и сила в каскадата са построени 3 язовира, 2 дневни изравнителя, 4 електроцентрали, обвързани помежду си чрез сложна мрежа от напорни тунели и тръбопроводи, каптажи и канали. За едва 8 години време, при тогавашната техника и средства за строителство във високо-планински условия!

Няма такава държава в света и до днес с такова постижение.
Може само да се гордеем с нашите бащи и деди строители, и проектанти на язовири и каскади.

на снимките: язовирите Въча, Искър, Белмекен, Кърджали, Огоста, Ивайловград, Студен кладенец, Батак, Доспат, Тича, Жребчево

P.S. добавям: Калин (най-високо разположеният язовир в България и на Балканския полуостров – 2394 м н.в., строен 1943-46г.), Копринка, Камчия, Йовковци, Голям Беглик, Дяково, Лобош (Пчелина), Цонево. И накарая Цанков камък: Чашата на скъпоструващия язовир «Цанков камък», чийто строеж започва в средата на 80-те и приключва през 2010 при мандата на Тройната коалиция, през 2017 се е спукала. Водата в левия ръкав на язовира се излива в подземните недра през пукнатини в карстовите скали и излиза на няколко километра под с. Стоманово. Заради това се налага спешен ремонт.

Петър Крушаров и СМИ

По време на социализма НРБ изгражда 2216 държавни язовири

Коментари:

Зареждане ...