Допитване: Младежите в Сърбия отхвърлят ЕС

За евроскептицизма на сръбската младеж

Колкото и да е изненадващо, сръбската младеж, независимо от масираната пропаганда на «европейските ценности», е твърде евроскептична.

Вече няколко години прозападните НПО-та, финансирани от чужбина, тръбят, че ЕС губи симпатиите на младежта (ето  старо изследване, в което се вижда, че само 28 % оценяват положително влиянието на ЕС върху външната политика на Сърбия, докато в същото време Русия е на първо място с 61 %).

А през миналата година прозападните НПО-та с ужас откриха: «само 11 % от запитаните ученици от горните класове считат за много важно Сърбия да стане член на ЕС».

Тогава друга организация, проучваща мнението на учениците от горните класе в южна Сърбия, бе шокирана, защото учениците се оказаха «главните евроскептици».

Но, моля ви, как така се случи, че «повече от половината считат, че ЕС е несправедлив към Сърбия, в него малките народи ги очаква гибел, а нашият истински приятел е Русия» 🙂

През миналия месец в най-авторитетното сръбско издание «Политика» бе публикуван материал, в който се цитират резултатите от допитването:

«В сравнение с предишните години, броят на младежите, които се отнасят негативно към ЕС, се увеличи от 28% до 41 %, а броят на младежите, които възприемат позитивно ЕС — падна до една четвърт. Само една трета от младежите подкрепят влизането на Сърбия в семейството на европейските народи, една пета нямат мнение, а 46% са против ЕС.

Сред сръбската младеж доминира становището, че Сърбия трябва повече да се опира на Русия във външната си политика, а също расте броят на тези, които считат, че в лицето на Китай трябва да се търси политически съюзник».

Като цяло подкрепата на влизането на Сърбия в ЕС през последните години се колебае в рамките на 50 % — например, през 2017 г., според допитването на «Центъра за свободни избори и демокрация» (CeSID), финансиран от USAID (затова цифрите са вероято завишени), само 45 % от гражданите подкрепят евроинтеграцията (през 2011 година те са 62%).
Тази година Gallup публикува изследване на общественото мнение на гражданите от страните от Балканския регион, което потвърди, че Сърбия най-малко от всички счита членството в ЕС за изгодно (40%, а 34% го счита за разрушително), затотова пък всички одобряват ръководството на Русия  (54%, докато само 28% одобряват ръководството на ЕС).
Петя Паликрушева
Допитване: Младежите в Сърбия отхвърлят ЕС

Коментари:

Зареждане ...