Над 100 детски градини са построени в столицата за последните няколко години. Това обяви Галя Захариева от ГЕРБ по повод разглеждането на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование. В него е заложена задължителна предучилищна за 4-годишните деца.

Задължителна предучилищна за 4-годишните деца

За Милен Михов от ОП днес е добър ден за българското образование. Идеята за задължителната предучилищна за 4-годишните била от доста време.

Просветният министър Красимир Вълчев изтъкна колко е важна предучилищната възраст. Тази възраст е особено критична за децата, чиито майчин език не е български, по думите му. Според редица изследвания има разлика в образователното развитие сред децата, които посещават предучилищна и тези, които не посещават такава. Амбицията на МОН е да се изкорени неграмотността. В условия на пандемия педагогическото взаимодействие се осъществява по възможност от разстояние, е разписано с текстовете.

От ДПС посочиха, че с този текст се въвежда дистанционна форма в детската градинаНе е направен дебат в обществото за подобна форма на образователно взаимодействие. Не е ясна позицията на родителите по темата. Затова ДПС ще гласуват въздържал се.

Милена Дамянова от ГЕРБ посочи, че текстът е съгласуван с родители и педагози и дори бил предложен от тях. Въпросът наистина има степен на дискусионност, призна обаче министър Вълчев, но това било аварийна компенсаторна алтернатива.

В крайна сметка и този текст мина, гласуван от депутатите. Приета беше и възможността до 20% от часовете в иновативните училища да се провеждат в електронна среда. Това не касае всички училища, поясни шефката на просветната комисия Милена Дамянова. Този тип обучение ще се прилага след одобрението на МОН.

Разширяването на обхвата на предучилищното образование е добре да започне във възрастта между три и седем години, според вносителите от управляващите. Тя е ключова за езиковото, когнитивното, емоционалното и социалното развитие на децата. Според международните изследвания PIRLS и TIMSS отчетливо по-високи резултати показват децата включени по-продължително време в предучилищно образование. Проучване на министерството на образованието и науката сред началните учители също показва, че посещавалите по-дълго време детска градина постигат по-високи резултати в училище.

Към момента обхванатите в предучилищно образование са 91,5 % от 5-годишните и едва 78% от 4-годишните деца. Разликата от 13,5% са деца, чийто майчин език не е български и у родителите липсва отношение към образованието.

Предложението за задължителния обхват на 4-годишните е финансово обезпечено. Подкрепено е и с 3-годишна програма, която е представена за обществено обсъждане. Средствата по програмата са на стойност 210 млн. лв. и са заложени в държавния бюджет за тази година. Заделени са средства за изграждане на 70 нови детски градини с над 5 000 места.

Предвижда се 3-годишен период, в който общините при готовност да включат 4-годишните в задължителното предучилищно образование. Ежегодно ще се отпускат 12 млн. лв. за веществена издръжка и 32-33 млн. за компенсиране на таксите.