«Картината днес — слепи водят слепи»

«Ето тази картина «ПРИТЧА ЗА СЛЕПИТЕ», на Питер Брьогел Стари, е картина днес — слепи водят слепи.

Към пропаст. КОЙ ВОДИ — ОСЪЗНАВАТ ЛИ?

"Картината днес - слепи водят слепи"

Къде е умът в лицето на Лидери? ВИЖДАМ ХОРА, ГОТОВИ ДА РУШАТ… Не да изграждат… Къде са Ораторите, които разпалват сърца за съзиждане, не за барикади и хвърлени яйца?! Аз не видях Лидер… виждам разпалена тълпа, която ако й позволят ще разкъсва…

Любомир Димитров

"Картината днес - слепи водят слепи"

"Картината днес - слепи водят слепи"

Коментари:

Зареждане ...