Борислав Цеков: «Преподаватели-соросоиди подкрепяха «Борисов 1 и 2″, а сега се опитват да го свалят, те нямат нито срам, нито морал»

«Изокала се по списък една специфична група преподаватели-соросоиди.

Борислав Цеков: "Преподаватели-соросоиди подкрепяха "Борисов 1 и 2", а сега се опитват да го свалят, те нямат нито срам, нито морал"

Щях да ги поздравя, ако това не бяха същите, по списък, които докараха на власт Бойко Борисов и активно подкрепяха «Борисов-1» и «Борисов-2», защото в тези правителства съучастваха днешните ДеБъ, които тогава се наричаха съответно «Синята коалиция» и «Реформаторски блок».

Така че тези хора от въпросната подписка, днес би трябвало да се срамуват от делата си и да се извинят на всички, които още тогава бяха срещу модела «ГЕРБ», а тези от подписката — да, същите! — ни обругаваха, защото сме срещу тези модел.

Но тези хора нямат нито срам, нито политически морал.

Соросоиди, сър».

Борислав Цеков, д-р по Конституционно право

В коментар за „Правен свят“ докторът по конституционно право Борислав Цеков заяви, че има две противоположни становища в науката.

„Конституционният съд с днешното решение внесе яснота за конституционния аспект на това понятие, а именно: „държавна измяна“ обхваща не само измяната в тесен смисъл по Наказателния кодекс, а всички престъпления в глава 1 в Особената част на кодекса, наречена „престъпления срещу Републиката““, заяви Цеков.

Юристът обърна внимание и на друг важен аспект от решение, който подчертава, че конституционното понятие „нарушение на Конституцията“ може да включва актове и действия на президента и вицепрезидента, които са престъпения по Наказателния кодекс, но може да включва и други.

„Например: като нарушение на Конституцията по смисъла на чл. 103 би следвало да се приеме например отказа на държавния глава да обнародва един, приет от Парламента закон след преодоляно президентско вето или пък отказ да издаде указ за назначаване на председателите на двете върховни съда или на главния прокурор, след повторно направено предложение от Висшия съдебен съвет. Припомням, че някой юристи, специалисти по друго, но не и по конституционно право, твърдяха, че президентът можел да откаже“, заяви още Цеков.

„Важни са и отговорите на 4-а, 5-а и 6-а точка от тълкувателното питане на главния прокурор, които засягат възможностите при различни хипотези да се провеждат разследвания, свързани с президента и вицепрезидента.

Тук основният акцент е, това което е известно, че президентски имунитет е функционален по повод изпълнение на служебните действия, а когато се отнася до други данни за извършено престъпление извън кръга на служебните отношения, КС постановява, че може да започва наказателно производство, но не може да се повдига обвинителен акт и с  това процесуалните и извънпроцесуалните действия, които се извършват, не трябва да засягат пряко, както казва КС, основни лични права и свободи на президента и вицепрезидента, т.е. поставя се ясна рамка на тези отношения и всички спекулации и политически интерпретации на член 103, които витаят в обществото, получават своя ясен отговор в днешното тълкувателно решение“, каза за „Правен свят“ още юристът.

„Обвинение по отношение на „държавна измяна“ или за „нарушения на Конституцията“ може да повдига единствено и само Народното събрание с предвидените в Конституцията изисквания.

Решение дали е извършено такова деяние може да вземе единствено КС.

Що е отнася до други видове престъпления – може да се прави разследване, но не може да се привлича под отговорност и да се предявява обвинителен акт на президента и вицепрезидента докато заемат своята длъжност“, допълни още Борислав Цеков.

„Перфектно юридическо решение на Конституционния съд“. Така определи решението от на КС проф. Пламен Киров, бивш конституционен съдия, и допълни, че това се потвърждава и от самия факт, че то е подкрепено от всички съдии с единодушие.

„Разбира се много хора имаха очаквания, свързани не с правната страна на въпроса, а по-скоро имаха политически очаквани и мисля, че доста хора ще бъдат недоволни от това решение, тъй като очакванията се разминават с резултата от тълкувателната дейност на КС“, заяви още проф. Киров.

Какво представлява решението?

Проф. Киров заяви, че налице е тълкувателно решение, което изяснява точния смисъл на конституционния текст, но във връзка с шест конкретно поставени въпроса от главния прокурор, що се отнася до начина, по който се реализира отговорността на президента и вицепрезидента по чл. 103 от Конституцията.

„Всъщност първите три въпроса са свързани с това да се изясни съдържанието на понятията „държавна измяна“ и „нарушение на Конституцията“, тъй като президентът и вицепрезидентът са неотговорни, но отговарят само във връзка с упражняването са своите конституционни правомощия за извършени от тях държавна измяна или нарушение на Конституцията. За останалите свой действия, извън кръга на техните конструкционни функциите, те си носят отговорност, тоест за всички действия, които те извършват като обикновени граждани, а не като президент и вицепрезидент на Република България“, каза още проф. Киров.

По думите му що се отнася до държавната измяна, КС прави едно важно уточнение, че държавната измяна по чл. 103 не е тъждествено съдържанието на понятието „измяна“ по смисъла на раздел 1, глава първа от Особената част на Наказателния кодекс.

„КС казва: държавна измяна на Конституцията е всяко престъпление, т.е. е съставомерно деяние, за което се предвижда наказание. В тази глава първа има престъпление „вредителство“, което президентът не може да извърши, но има престъпление „шпионство“.

По отношение на другото понятие – „нарушение на Конституцията“, за което президентът и вицепрезидентът носят отговорност.

Ако държавната измяна винаги предполага осъществяването на съставомерна престъпна дейност, т.е. тя винаги е престъпление, то нарушението на Конституцията обхваща такива нарушения при изпълнение на концесионните функции на президента и вицепрезидента, които нямат престъпен характер, но възможно е тези нарушения да имат и престъпен характер, но различен от този по глава първа, тоест престъпления срещу Републиката като преценката е само на Народното събрание“, обясни още бившият конституционен съдия.

Проф. Киров обърна внимание и на решението от друг аспект: Недосегаеми ли са президентът и вицепрезидентът?

„Не, не са недосегаеми, нито президентът, нито вицепрезиденът. В този смисъл те си носят отговорност, ако са извършили деяние, което съставомерно по Наказателния кодекс. Въпросът е до къде може да се извършват процесуално-следствени действия, тоест да се събират доказателства, които обосновават евентуална наказателна отговорност от президента или вицепрезидента, без да се накърнява по някакъв начин тази негова неотговорност. Те са неотговорни докато са в своя мандат. Ако предсрочно бъде прекратен мандатът от КС или изтече 5-годишният срок, за който те са избрани, те са отговорни за своите действия“, заяви ескпертът.

Какво представлява възбуждането на наказателното преследване?

„КС казва, че не могат да бъдат извършвани такива действия с процесуален характер които пряко засягат личните права и свободи на президент и вицепрезидента, което засягане в такава степен, че би попречило на президента и вицепрезидента да осъществяват конституционни функции. В противен случай процесуални действия всякакви други действия по разследване могат да бъдат извършени без ограничение.

Следователno президентът и вицепрезидентът могат да бъдат разследвани, но не може да се преминава онази граница, при която чрез процесуалните или извън процесуалните действия се засягат такива лични права и свободи, които ще попречат на действащия президент да осъществява възложените му функции.

Същото важи и за вицепрезидента“, категоричен е проф. Киров и добавя, че забраната за възбуждане на наказателно преследване не препятства започването на наказателно производство, но то не може да бъде завършено докато президентът и вицепрезидентът са в мандата си.

А ето и отвореното писмо на преподавателите:

Отворено писмо на преподаватели от Софийския университет:

Уважаеми съграждани,
Скъпи сънародници,

През последните години в обществото ни тлее засилващо се недоволство от модела на управление на държавата. Характеристиките на този модел, припознати като сериозни проблеми от една немалка част от обществото, включват: срастване на държава и олигархичен бизнес, корупция, политически чадър над определени фигури, съчетан с безпардонно използване на правоохранителните органи и правораздавателната система като бухалка срещу неудобни представители на гражданския сектор и опозицията, потъпкана свобода на словото, социална безперспективност, напоследък също и лошо управление на здравните и икономическите последици от настъпилата световна пандемия.

Преди 30 дни това дълго нагнетявано недоволство избухна под формата на едни от най-масовите и всеобхватни протести, които страната ни е виждала през последните години. Подкрепата на обществото за управлението отбеляза критичен минимум, а протестиращите обявиха гражданско неподчинение и окупираха ключови места както в столицата, така и в други големи български градове – размах на недоволството, невиждан у нас от тежката зима на 1997 г.
В този контекст единствено полезният ход за всички, в това число и за управляващото мнозинство, е оставка на настоящия Министерски съвет. Вместо това управляващите – вероятно под натиска на задкулисни интереси, останали скрити от публиката – от един месец насам отправят все по-объркани и компрометиращи послания, съчетани с дискредитиращи самите тях ходове и периодични изблици на насилие от страна както на органите на реда, така и на частни субекти с неясни правомощия и неизвестно на чие подчинение. Кулминацията на тези действия беше маркирана от насилието на партийния форум на ГЕРБ на 05.08.2020 г. и беше увенчана рано сутринта на 07.08. с насилственото разчистване на окупираните кръстовища в цялата страна.

В контекста на постоянно засилващо се обществено недоволство намираме тези действия за крещяща провокация, целяща неконтролируема ескалация на напрежението и заплашваща гражданския мир в страната, жертван заради личния интерес на шепа политически субекти. Това безотговорно, арогантно и опасно поведение на управляващата коалиция ни кара с още по-голяма убеденост да призовем правителството на Република България незабавно да подаде своята оставка.

Призоваваме също всички граждани, които милеят за бъдещето на родината си, да не отслабват гражданския натиск, вече и в подкрепа на своите будни съграждани, които в момента плащат цената на гражданското си неподчинение.

Защото не можем да продължаваме да живеем така!

ОСТАВКА!

Подписано е от:

доц. д-р Христо Христев, ЮФ, СУ „Св. Климент Охридски“

д-р Димитър Илиев, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“

д-р Вяра Калфина, ФФ, СУ „Св. Климент Охридски“

доц. д-р Стефка Фетваджиева, ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски“

проф. дфн. Калин Янакиев, ФФ, СУ „Св. Климент Охридски“

д-р Слава Янакиева, ФФ, СУ „Св. Климент Охридски“

д-р инж. Николай Найденов, ГФ при УАСГ

доц. д-р Антоанета Дончева, ПУ „П. Хилендарски“

доц. д-р Светослав Риболов, БФ, СУ „Св. Климент Охридски“

доц. д-р Андрей Александров, ИДП при БАН

доц. д-р Гергана Динева, ФФ, СУ „Св. Климент Охридски“

проф. д-р Райна Гаврилова, ФФ, СУ „Св. Климент Охридски“

гл. ас. д-р Емилия Славова, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“

проф. д-р Андрей Бояджиев, ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски“

проф. дфн Георги Каприев, ФФ, СУ „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Мартин Осиковски, катедра Медии и обществени комуникации, УНСС

доц. д-р Екатерина Търпоманова, ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски“

Жюстин Томс, департамент “Медии и комуникация”, НБУ

Проф. д-р Александър Кьосев, ФФ, СУ „Св. Климент Охридски”

Проф. д-р Евгений Дайнов, департамент „Политически науки“, НБУ

Доц. д-р Жана Попова, ФЖМК, СУ “Св. Кл. Охридски”

Д-р Марина Стефанова, Стопански факултет, СУ “Св. Кл. Охридски”

доц. д-р Анета Димитрова, ФСлФ, СУ “Св. Климент Охридски”

Д-р Димитър Бечев, Университет на Северна Каролина

гл. ас. д-р Георги Гочев, Департамент „Средиземноморски и източни изследвания“, НБУ

проф. д-р инж. Петър Пенев, ГФ при УАСГ

доц. д-р Даниел Смилов, ФФ, Катедра „Политология“, СУ “Св. Кл. Охридски”

Доц. д-р Дилян Николчев, БФ, СУ “Св. Климент Охридски”

Проф. д-р Иван Христов, БФ, СУ “Св. Климент Охридски”

Проф. д-р Александър Кънев, ФФ, “Св. Климент Охридски”

loading…
д-р Милен Любенов, ФФ, “Св. Климент Охридски”

Ас. Стефан Иванчев, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“

доц. д-р Невена Панова, ФКНФ. СУ „Св. Климент Охридски“

Коментари:

Зареждане ...