Експерти: Президентът може да бъде разследван, но без да се засягат личните му права и свободи

Излезе решението на Конституционния съд (КС) във връзка с имунитета на президента. Делото беше образувано по искане на главния прокурор Иван Гешев от началото на годината, след като бяха публикувани аудиозаписи във връзка с разследване, в които се чува гласът на държавния глава Румен Радев. В записа президентът разговаря с шефа на ВВС във връзка с проверка за назначаването на бъдешата си съпругата, тогава Десислава Генчева, за пиар на ВВС.

Експерти: Президентът може да бъде разследван, но без да се засягат личните му права и свободи

След решението и публикуваните мотиви стана ясно, че президентът и вицепрезидентът могат да бъдат разследвани, но без да се засягат лични права и свободи, които пречат на функциите им, съобщава «Правен свят».

С решението си КС трябваше да внесе яснота по въпрос, който има различни становища в правните среди – дали понятието, употребено в Конституцията, „държава измяна“ е тъждествено с наказателно-правния състав „измяна“ по раздел 1, глава 1 от Особената част на Наказателния кодекс.

В коментар за „Правен свят“ докторът по конституционно право Борислав Цеков заяви, че има две противоположни становища в науката.

„Конституционният съд с днешното решение внесе яснота за конституционния аспект на това понятие, а именно: „държавна измяна“ обхваща не само измяната в тесен смисъл по Наказателния кодекс, а всички престъпления в глава 1 в Особената част на кодекса, наречена „престъпления срещу Републиката““, заяви Цеков.

Юристът обърна внимание и на друг важен аспект от решение, който подчертава, че конституционното понятие „нарушение на Конституцията“ може да включва актове и действия на президента и вицепрезидента, които са престъпения по Наказателния кодекс, но може да включва и други.

„Например: като нарушение на Конституцията по смисъла на чл. 103 би следвало да се приеме например отказа на държавния глава да обнародва един, приет от Парламента закон след преодоляно президентско вето или пък отказ да издаде указ за назначаване на председателите на двете върховни съда или на главния прокурор, след повторно направено предложение от Висшия съдебен съвет. Припомням, че някой юристи, специалисти по друго, но не и по конституционно право, твърдяха, че президентът можел да откаже“, заяви още Цеков.

„Важни са и отговорите на 4-а, 5-а и 6-а точка от тълкувателното питане на главния прокурор, които засягат възможностите при различни хипотези да се провеждат разследвания, свързани с президента и вицепрезидента.

Тук основният акцент е, това което е известно, че президентски имунитет е функционален по повод изпълнение на служебните действия, а когато се отнася до други данни за извършено престъпление извън кръга на служебните отношения, КС постановява, че може да започва наказателно производство, но не може да се повдига обвинителен акт и с  това процесуалните и извънпроцесуалните действия, които се извършват, не трябва да засягат пряко, както казва КС, основни лични права и свободи на президента и вицепрезидента, т.е. поставя се ясна рамка на тези отношения и всички спекулации и политически интерпретации на член 103, които витаят в обществото, получават своя ясен отговор в днешното тълкувателно решение“, каза за „Правен свят“ още юристът.

„Обвинение по отношение на „държавна измяна“ или за „нарушения на Конституцията“ може да повдига единствено и само Народното събрание с предвидените в Конституцията изисквания.

Решение дали е извършено такова деяние може да вземе единствено КС.

Що е отнася до други видове престъпления – може да се прави разследване, но не може да се привлича под отговорност и да се предявява обвинителен акт на президента и вицепрезидента докато заемат своята длъжност“, допълни още Борислав Цеков.

„Перфектно юридическо решение на Конституционния съд“. Така определи решението от на КС проф. Пламен Киров, бивш конституционен съдия, и допълни, че това се потвърждава и от самия факт, че то е подкрепено от всички съдии с единодушие.

„Разбира се много хора имаха очаквания, свързани не с правната страна на въпроса, а по-скоро имаха политически очаквани и мисля, че доста хора ще бъдат недоволни от това решение, тъй като очакванията се разминават с резултата от тълкувателната дейност на КС“, заяви още проф. Киров.

Какво представлява решението?

Проф. Киров заяви, че налице е тълкувателно решение, което изяснява точния смисъл на конституционния текст, но във връзка с шест конкретно поставени въпроса от главния прокурор, що се отнася до начина, по който се реализира отговорността на президента и вицепрезидента по чл. 103 от Конституцията.

„Всъщност първите три въпроса са свързани с това да се изясни съдържанието на понятията „държавна измяна“ и „нарушение на Конституцията“, тъй като президентът и вицепрезидентът са неотговорни, но отговарят само във връзка с упражняването са своите конституционни правомощия за извършени от тях държавна измяна или нарушение на Конституцията. За останалите свой действия, извън кръга на техните конструкционни функциите, те си носят отговорност, тоест за всички действия, които те извършват като обикновени граждани, а не като президент и вицепрезидент на Република България“, каза още проф. Киров.

По думите му що се отнася до държавната измяна, КС прави едно важно уточнение, че държавната измяна по чл. 103 не е тъждествено съдържанието на понятието „измяна“ по смисъла на раздел 1, глава първа от Особената част на Наказателния кодекс.

„КС казва: държавна измяна на Конституцията е всяко престъпление, т.е. е съставомерно деяние, за което се предвижда наказание. В тази глава първа има престъпление „вредителство“, което президентът не може да извърши, но има престъпление „шпионство“.

По отношение на другото понятие – „нарушение на Конституцията“, за което президентът и вицепрезидентът носят отговорност.

Ако държавната измяна винаги предполага осъществяването на съставомерна престъпна дейност, т.е. тя винаги е престъпление, то нарушението на Конституцията обхваща такива нарушения при изпълнение на концесионните функции на президента и вицепрезидента, които нямат престъпен характер, но възможно е тези нарушения да имат и престъпен характер, но различен от този по глава първа, тоест престъпления срещу Републиката като преценката е само на Народното събрание“, обясни още бившият конституционен съдия.

Проф. Киров обърна внимание и на решението от друг аспект: Недосегаеми ли са президентът и вицепрезидентът?

„Не, не са недосегаеми, нито президентът, нито вицепрезиденът. В този смисъл те си носят отговорност, ако са извършили деяние, което съставомерно по Наказателния кодекс. Въпросът е до къде може да се извършват процесуално-следствени действия, тоест да се събират доказателства, които обосновават евентуална наказателна отговорност от президента или вицепрезидента, без да се накърнява по някакъв начин тази негова неотговорност. Те са неотговорни докато са в своя мандат. Ако предсрочно бъде прекратен мандатът от КС или изтече 5-годишният срок, за който те са избрани, те са отговорни за своите действия“, заяви ескпертът.

Какво представлява възбуждането на наказателното преследване?

„КС казва, че не могат да бъдат извършвани такива действия с процесуален характер които пряко засягат личните права и свободи на президент и вицепрезидента, което засягане в такава степен, че би попречило на президента и вицепрезидента да осъществяват конституционни функции. В противен случай процесуални действия всякакви други действия по разследване могат да бъдат извършени без ограничение.

Следователno президентът и вицепрезидентът могат да бъдат разследвани, но не може да се преминава онази граница, при която чрез процесуалните или извън процесуалните действия се засягат такива лични права и свободи, които ще попречат на действащия президент да осъществява възложените му функции.

Същото важи и за вицепрезидента“, категоричен е проф. Киров и добавя, че забраната за възбуждане на наказателно преследване не препятства започването на наказателно производство, но то не може да бъде завършено докато президентът и вицепрезидентът са в мандата си.

Труд

Коментари:

Зареждане ...