Украйна скъса споразумението с Русия по борба с тероризма

8 юли 2020-Нюз Фронт.

Кабинетът на министрите на Украйна прекрати меморандума между правителствата на Украйна и Руската Федерация за сътрудничество в борбата срещу тероризма.
Съответното решение бе взето на заседание на украинското правителство в сряда.
Този документ бе подписан на 12 юли 2012 година в Ялта.
Отбелязва се, че реализацията на решението ще създаде «допълнителни правни и политически основания за защита на националните интереси на Украйна в условията на въоръжена агресия на Руската Федерация».

 

Украйна скъса споразумението с Русия по борба с тероризма

От 1 април 2019 година по инициатива на Украйна Договорът за приятелство, сътрудничество и партньорство между Русия и Украйна също прекрати действието си.
Тогава бе отбелязано, че, «като извърши въоръжена агресия срещу Украйна, Руската Федерация наруши Договора за приятелство, сътрудничество и партньорство. Това споразумение бе подписано на 31 май 1997 г. в Киев за период от 10 години (с последващо автоматично удължаване , ако страните не му се противопоставят). Документа закрепяше принципа на стратегическото партньорство, признаване на неприкосновеността на съществуващите граници, зачитане на териториалната цялост и взаимните задължения да не използват територията си в ущърб на взаимната сигурност.

 

Ася Ивабова-Зуан

Българска редакция News Front.

Коментари:

Зареждане ...