Държавният департамент на САЩ ще финансира популяризирането на американската култура и ценности в Русия

Държавният департамент на САЩ възнамерява да отдели до 350 хил. долара за осъществяването в Русия на инициативи, насочени към разясняване на жителите на страната особеностите на американската история, култура и политика. Това се посочва в документа, с който се запозна редакцията.

Държавният департамент на САЩ ще финансира популяризирането на американската култура и ценности в Русия

Както се отбелязва в текста на документа, посолството на Съединените щати в Москва ще отговаря за изпълнението на проектите.

Първата инициатива включва привличане на ученици от руски училища, които да изучават историята на руско-американските отношения.

Предполага се, че групи ученици ще работят по създаването на образователни проекти — сайтове, приложения, AR- или VR-платформи, които след това ще станат „полезен информационен инструмент за по-нататъшното включване на по-широка аудитория в изучаването на общата история” на двете страни.

В описанието на безвъзмездната финансова помощ се подчертава, че инициативата, чийто бюджет е 50 хил. долара, включва насърчаване на „по-широко разбиране на историята на САЩ“, „толерантност, общи ценности, изучаване на английски“.

Втората инициатива на Държавния департамент е насочена към осигуряване на техническа и логистична подкрепа на американската програма Subject Matter Experts Program («Програма за профилни експерти») , чиято цел е да се разясняват особеностите на американската култура и външна политика.

„Получателят на безвъзмездната финансова помощ ще отговаря за логистичната подкрепа на посолството, като визовата подкрепа за американски специалисти, договаряне на плащания, организация на вътрешен и международен транспорт, лансиране на събития, осигуряване на образователни и печатни материали, материали за медиите и социалните мрежи“, се казва в документа.

Също така списъкът със задачи на кандидите за безвъзмездна помощ ще включва подбор и наемане на специалисти от САЩ, които ще взаимодействат с руската аудитория (лично или онлайн) в рамките на лекции, семинари или консултации. Дневният ред ще бъде определен от посолството на САЩ и партньорските организации.

Ведомството е готово да отдели до 300 хил. долара за изпълнението на инициативата.

Държавни и частни НПО, установени в САЩ, ще могат да кандидатстват за участие в получаването на безвъзмездните средства.

По-рано беше съобщено, че Държавният департамент на САЩ възнамерява да финансира инициативи, насочени към разпространяване на „американските ценности“ в Словения.

Петя Паликрушева

Коментари:

Зареждане ...