«В боя Левски бе сърцат и решителен като лъв»

Имат думата читателите:

При Троянският проход конят на Вазов се подхлъзва в едно дере, а с него пропада и поета. Левски се случил там, дегизиран като италиански търговец, и бързо скочил, за да измъкне Вазов от бездната.

"В боя Левски бе сърцат и решителен като лъв"
През 1867 година, когато Дякона е «Първостепенний знаменосец» в четата хвърковатия войвода, се случва нещо потресаващо и шокиращо за всичките 30-на четника… Панайот Хитов е спасен от удавяне в блатото при Олтеница именно от неговия първи знаменосец!
В своите спомени четниците Васил Николов и Иван Кършовски, които са били очевидци разказват:

«Потъна ненадейно главния воевода П. Хитов и за малко да се удави. Но от дружината най-сърцатият синеок момък скочи, хвана го за яката и го извади от водата.»


В своите спомени Панайот Хитов, който по принцип е пестелив от хвалби пише следното:


«Знаменосецът ми Дякон Левски на сън беше лек като заек. От най-малък шум рипваше и се улавяше за оръжието. По скалите и по планинските върхове той се катереше като дива коза. Деретата като сърна прескачаше. В БОЯ ТОЙ БЕ ПЪРГАВ И РЕШИТЕЛЕН КАТО ЛЪВ…»

Поклон Апостоле..!

Славян Николов

Коментари:

Зареждане ...