Край на илюзията за „еднополярното превъзходство“ на Запада


Превод от Foreign Affairs:

Отиващото си „еднополярно превъзходство“

Край на илюзията за „еднополярното превъзходство“ на Запада

Разговорът за упадъка и трайното намаляване на влиянието може да изглежда странен, като се има предвид, че САЩ харчат повече за въоръжените си сили, отколкото седем големи държави в света взети заедно, САЩ дори имат мрежа от военни бази в чужбина, която е без аналог.

Военната мощ изигра важна роля за създаването и поддържането на превъзходството на САЩ през 90-те и началото на този век. Никоя друга държава не можеше да даде твърди гаранции за сигурността на цялата международна система. Но американското военно превъзходство беше постигнато не толкова поради разходите за отбрана (реално, военните разходи на САЩ през 90-те години намаляха и нарастнаха едва след атаките на 11 септември), а поради редица други фактори.

Става дума за изчезването на Съветския съюз като конкурент, за нарастващото технологично предимство на американските въоръжени сили и готовността на повечето световни сили от второ ниво да прибягват до помощта от САЩ и да бъдат зависими от тях, а не да изграждат свои собствени въоръжени сили.

Ако излизането на САЩ на политическата арена като държава, оглавяваща еднополюсния свят, стана възможно главно в резултат от разпадането на Съветския съюз, запазването на тази еднополярност през следващото десетилетие се дължи на факта, че азиатските и европейските съюзници се съгласиха да подкрепят хегемонията на САЩ.

Съединените щати и техните съюзници, които накратко се наричат ​​„Запад“, в периода на еднополярност заедно използваха действителния монопол върху правото да бъдат „покровители“.

…Организациите на гражданското общество също се стремяха да ориентират посткомунистическите и развиващите се страни към западните модели на либерална демокрация. Западните експертни групи съветват правителствата за разработването на нови конституции, правни реформи и многопартийни системи.

Международни наблюдатели, предимно от западните демокрации, проследяваха изборите в отделни страни. Неправителствени организации (НПО), застъпващи се за насърчаване на правата на човека, джендърното равенство и опазването на околната среда, сключиха съюзи с благоприятно разположени към Запада средства за масова информация в посткомунистическите страни.

В рамките на сътрудничеството между международни активисти, научни общности и социални движения беше разработен цялостен либерален проект за икономическа и политическа интеграция. През 90-те години тези сили помогнаха да се създаде илюзията за непоколебимия либерален ред, основан на силната глобална хегемония на САЩ.

Днес тази илюзия е напълно унищожена…

Петя Паликрушева

Източник: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-06-09/how-hegemony-ends

Коментари:

Зареждане ...