Foreign Affairs: Край на хегемонията на САЩ


Днес великите сили предлагат алтернативни концепции за международния ред, които привличат много лидери на по-слаби държави. Западът вече няма монопола на „покровител“.

Превод от Foreign Affairs:

Foreign Affairs: Край на хегемонията на САЩ

…След благоприятните събития, които навремето помогнаха за укрепването на силата на Съединените щати, започна порочен цикъл от събития, който я подкопават.

С ръста на влияние на такива велики сили като Китай и Русия, автократичните и нелиберални проекти се конкурират с ръководената от САЩ либерална международна система. Развиващите се (и дори много от развитите) страни вече не е необходимо да зависят от щедростта и подкрепата на Запада, те вече могат да избират алтернативни „покровители“ за себе си.

Нелибералните, често дори транснационални мрежи се противопоставят на нормите и благочестието на либералния международен ред, който някога изглеждаше толкова непоклатим.

Накратко, глобалното лидерство в САЩ не просто отслабва, а се срива. И този процес на намаляване на влиянието не е цикличен, а постоянен…

Петя Паликрушева

Източник: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-06-09/how-hegemony-ends

Коментари:

Зареждане ...