Японски читатели към Съвета на Европа за ревизията на II св.в.: «Млъкни, …»(нецензурна дума)

Водещ японски вестник обсъжда статията на Владимир Путин за избухването на Втората световна война. Читателите в коментарите си до голяма степен подкрепят тезата на статията. Има обаче и такива, които се съмняват. „Интересно как Русия си осигури придобиването на толкова огромни територии?“

Превод от Санкeй симбун, Япония:

Японски читатели към Съвета на Европа за ревизията на II св.в.: "Млъкни, ..."(нецензурна дума)

В статията си в американското списание The National Interest Путин изхожда от факта, че Русия като наследник на бившия СССР счита за крайъгълен камък във външната си политика факта, че като победител във войната е освободила Европа от фашизма.

В статията си Путин подлага на жестока критика позицията на Съвета на Европа, който смята, че Втората световна война „е избухнала по вина както на нацистка Германия, така и на бившия Съветски съюз“.

Японски читатели към Съвета на Европа за ревизията на II св.в.: "Млъкни, ..."(нецензурна дума)

По-рано в Европа и дори в света беше доста широко разпространена оценката за причините за Втората световна война и ролята на бившия Съветски съюз в нея. Смяташе се, че непосредствената причина за глобалния конфликт е нападението на Германия срещу Полша през септември 1939 година.

През септември миналата година обаче Съветът на Европа прие резолюция, в която посочва, че Съветско-германският пакт за ненападение и неговото секретно приложение за разделението на Европа, подписано през август 1939 г. между двете абсолютистки държави — СССР и нацистка Германия, „отвориха пътя към Втората световна война“.

Тази резолюция призовава да се прехвърли вината за избухването на Втората световна война не само върху Германия, но и върху бившия Съветски съюз.

През декември миналата година президентът Путин нарече тази резолюция на Съвета на Европа „пълна глупост“. Тогава той обяви, че има планове да отрази подробно руската позиция в статия за списание.

В публикацията си Путин посочва, че „тайната финансова подкрепа от Западна Европа позволи нацизма да надигне глава в Германия“.

Той също така говори за това, че международният съюз, воден от Великобритания и Франция, е допринесъл за избухването на гражданската война в Испания, както и за японската агресия срещу Китай.

Путин твърди, че за непосредствен «спусък» към световната война е послужил Мюнхенския сговор между Англия, Франция, Италия и Германия, както и политиката на протакане по отношение на германските стремежи от страна на Запада.

Руският президент подчертава факта, че „СССР всъщност беше последният от европейските държави, който сключи споразумение за ненападение с нацистка Германия“.

По същество съветско-германският пакт просто възстанови положението, което съществуваше в Източна Европа по-рано, и да го обвиняваме — това е „несправедливо“.

В този контекст Путин критикува Запада, че предпочита да не си спомня Мюнхенското споразумение.

Относно започналата през 1941 година съветско-германска война Путин споменава за „огромните кървави жертви, които Съветският съюз понесе в нея, и оценява решителния принос на Червената армия на СССР за разгрома на нацистка Германия“.

Относно войната с Япония, Путин казва, че «СССР стриктно спазва постигнатите в Ялта споразумения между лидерите на страните от антихитлеристката коалиция и че чрез съвместни усилия на тези държави те успяха да сложат край на японския милитаризъм».

Читатели:

che

Разбирането на Путин за историята е абсолютно правилно. Мисля, че тя така трябва да се разбира от целия следвоенен свят.

Всъщност тайната финансова подкрепа, която победителите в Първата световна война започнаха да оказват на Германия, доведе до раждането на нацизма. Мюнхенският сговор подхрани агресивните амбиции на Хитлер. Написано е дори в японските учебници.

Така нареченият „нов възглед на ЕС за историята“ съвсем естествено се възприема в Русия като нейна ревизия.

Германия трябва да престави Русия в лоша светлина, за да задържи другите членове на ЕС около себе си, особено в Източна Европа. Следователно Германия флиртува с Полша, по-специално по еврейския въпрос. Но това е хлъзгав път!

shu

Трудно ми е да направя окончателни заключения, но няма съмнение, че именно заради отстъпките на западноевропейските лидери към Хитлер нацистите всъщност завзеха Чехословакия и други трагедии. Тогава на тях не им достигаха честен и независим поглед върху ситуацията.

sonya

Тук Русия обвинява Япония в «милитаризъм». Но се чудя как самата тя си осигури придобиването на толкова огромни територии?

jin

Да прехвърлиш вината върху Съветския съюз за избухването на Втората световна война — това е истински ревизионизъм. Причината за тази война е политиката на умиротворение на Хитлер, след това преследвана от западните лидери. В крайна сметка Великобритания умишлено сключва мюнхенско споразумение с Хитлер, откровено прехвърляйки „стрелите” на нацистката агресия към бившия СССР.

reonob

Съвет на Европа, така ми се иска да ти изкретя в лицето  „Млъкни… !!!“ (Нецензурна дума).

Петя Паликрушева

Източник: https://www.sankei.com/world/news/200619/wor2006190011-n1.html

Коментари:

Зареждане ...