Фалшивата невинност на САЩ

Стратегическото командване на САЩ (тоест звеното, отговарящо за ядрените въоръжения на страната) публикува на страницата си в Twitter интересна инфографика, която сравнява ядрения потенциал на Вашингтон, Пекин и Москва — като взема предвид най-новите разработки и модернизирани системи.

Фалшивата невинност на САЩ

Ако не притежавате реални данни — а обикновеният човек обикновено не ги притежава — тогава след като погледнете графиката, оставате с впечатлението, че Русия и Китай усилено увеличават ядрените си оръжия, докато САЩ стоят неподвижно — с други думи, Щатите не са агресивни и дори се стремят към мир.

На пръв поглед публикуваните данни не лъжат. Поне директно. Но дяволът, както винаги, е в детайлите. Нека се опитаме да изясним ситуацията.

Руските военни познават действителната ситуация по този въпрос. Те посочиха редица несъответствия и манипулации. Ще изброя някои от тях.

От американската инфографика следва, че Русия и Китай имат голям брой ракетни системи. Това наистина може да създаде впечатлението, че руснаците и китайците активно трупат въоръжение.

Но повече различни системи не означава повече възможности. Много от тях, такива като руската «Сармат», американският GBSD и китайският DF-41, са за замяната стари, които имат подобни възможности. Нещо повече, на едно място диаграмата дублира две версии на една и съща система.

Например, Пентагонът нарича DF-31AG на Китай «усъвършенстваа версия на DF-31A», но на диаграмата те са обозначени като отделни системи. Дори там, където комплексите са напълно нови, те едва ли ще променят общия стратегически баланс. Т.е. манипулацията с данните тук е повече от очевидна.

Друг пример. На диаграмата неправилно е посочен численият състав на обектите, при това нищо не се казва за количеството на всяка една от изградените системи.

Инфографиката показва две иконки за китайските подводници и само една за американските. Но КНР, вероятно, ще изгради максимум шест подводници от всеки вид, в същото време САЩ планират да построят минимум 12 подводици от типа «Колумбия».

По аналогичен начин САЩ планират да създадат над 400 ракети с наземно базиране в рамките на своята програма GBSD, защото един знак в диаграмата представлява значително повече междуконтинентални балистични ракети, отколко Китай има в арсенала си по принцип.

Още по-«весели» са нещата във втория раздел на графиката, в който авторите съпоставят намаляване на ядрените запаси на САЩ с повишено ниво на заплаха. Тук е пълно с неслучайни неточности. Например, твърдението за това, че тези запаси за последните 30 години са се съкратили с 85 % е доста преувеличено.

Според Nuclear Notebook, САЩ са съкратили запасите си от 21 400 бойни глави през 1999 г. до около 3800 през 2020 год, което е 82 %, а не 85%.

От 1990 г. руските запаси са съкратени от 37 000 бойни глави до 4310 — очевидно намаляване с 88%.

Т.е. внушението, че съкращението е само от страна на САЩ не отговаря на истината.

Що се отнася до Китай, то с неговите 300 бойни глави, той едва ли ще предприеме някакви стъпки, докато Русия и САЩ не съкратят своите запаси още повече.

Тази фалшива графика бе публикувана на официалния акаунт на Стратегическото командване на САЩ в Туитър. Трудно е да се повярва, че Щатите нямат представа за реалното съотношение на силите и случайно са допуснали грешки.

Очевидно е, че това е добре планирана фалшива информация.

Руското разузнаване притежава достатъчно информация за въоръжението САЩ.

Китайското разузнаване също.

Следователно, графиката е предназначена за вътрешния потребител.

За американските данъкоплатци.

А целта е да се демонстрират пред американското общество агресивните намерения на Русия и Китай в контраст с невинността на САЩ.

Както се казва, бизнес — чрез фалшиви новини.

Нищо лично.

Автор: Семьон Пегов

Петя Паликрушева, превод и редакция

Коментари:

Зареждане ...