Задължително предучилищно образование за 4-годишните

Предучилищната да бъде задължителна за 4-годишните деца предвиждат одобрени от правителството промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Задължително предучилищно образование за 4-годишните

Обхващането в детска градина на четиригодишните е изключително важно за езиковото, емоционалното и социалното им развитие, се посочва в мотивите на правителственото решение. В същото време се дава възможност на родителите да са активни на пазара на труда.

В държавния бюджет са предвидени 10 милиона лева за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните и за подпомагане заплащането на такси от родителите, които са в неблагоприятно социално положение.

Съществена промяна е и въвеждането на трайна законова уредба за обучение от разстояние в електронна среда. Такова обучение може да се използва от училището при грипни епидемии или други непредвидени обстоятелства, поради които компетентен орган е разпоредил преустановяване на присъствените учебни занятия във всички училища в определен регион или в цялата страна.

Обучението от разстояние в електронна среда може да се прилага и за ученици, които по-здравословни или други уважителни причини не могат да посещават училище  — за не повече от месец. Това съобщи БНР.

Коментари:

Зареждане ...