В краткото житие на Кирил, известно под името «Успение Кирилово», се казва, че той е българин

В краткото житие на Кирил, известно под името «Успение Кирилово», се казва, че той е българин

В краткото житие на Кирил, известно под името "Успение Кирилово", се казва, че той е българин

«…Родното място на преподобния наш отец Кирил беше многославният и велик град Солун. Той се роди в него. Родом той е българин…

После той отиде в Брегалница и намери там няколко покръстени славяни, а които не бяха покръстени, той ги покръсти и ги направи православни.

И им написа книги на славянски език.

И тези, които обърна в християнската вяра, бяха 54 хиляди…»

XII век

Петя Паликрушева

Източник: Йордан Иванов, Български старини в Македония, фототипно издание, С. 1970 г., с. 284-285, оригиналът е на старобългарски

Коментари:

Зареждане ...