Теофилакт Охридски съобщава как българите се настанили като жители на древна Македония

Теофилакт Охридски съобщава как българите се настанили като жители на древна Македония

Теофилакт Охридски съобщава как българите се настанили като жители на древна Македония

«…Когато тоя народ (аварите) се изтегли, дойде друг, още по-беззаконен и свиреп, така наречените българи, от скитските предели. Той като премина през реката, наричана Истър (Дунав), дойде като тежък бич, изпратен от бога върху западните краища.

Те не познаваха името на Христа и със скитското си невежество служеха на слънцето, месечината и други звезди.

Имаше и такива, които принасяха жертва на кучета. Дотолкова се беше помрачило тяхното безумно сърце, че почитаха тварите вместо техния творец.

И понеже покриха цялата илирска страна, старата Македония дори до града Солун и част от стара Тракия, именно около Боруй (Стара Загора), казвам и Филипопол, както и планинските до тях местности, те се настаниха като същински жители на тази страна.

Те разместиха жителите на всяка част: жителите от ниските градове, преселваха в по-високите, а тия от последните — в по-ниските градове…».

Петя Паликрушева

Източник: Theophilacti Bulgarie arhiepiscopi Historia, op. cit., кол. 189. Оригиналът е на гръцки.

 

Коментари:

Зареждане ...