Русия започва изграждането на поредния грамаден завод


Пореден огромен проект започва в Русия.

Русия започва изграждането на поредния грамаден завод

П-точно «Нижнекамскнефтехим» замисля изграждането на комплекса преди няколко години. Но, както обикновено се случва с подобни големи проекти, те не се изпълняват бързо.

За щастие, сега проектът вече навлиза в етапа на прякото строителство. Намерено е финансиране, по-рано тази година беше подписано споразумение със строителна компания. Площадката е готова.

Русия започва изграждането на поредния грамаден завод

В същото време «Нижнекамскнефтехим» завършва изграждането на собствена крупна електростанция.

«Нижнекамскнефтехим» (НКНХ, част от ГК «ТАИФ») в условията на специален режим реализира проекта за изграждането на нова енергостанция с мощност 495 МВт, се съобщава на сайта на компанията. Установката ще произвежда електрическа енергия за собствените нужди на компанията.

Русия започва изграждането на поредния грамаден завод

Между другото, проектът за тази електростанция красноречиво показва съвременните руски реалности. В качеството си на гориво за електростанцията се планира използването на части от производството на «Нижнекамскнефтехим». Това са продукти от производството на нефтен газ с действащо производство на етилен.

Т.е. от отпадъците се произвежда енергия.

Русия започва изграждането на поредния грамаден завод

Завършването на първата част от комплекса са планира за 2023 година. Веднага след това компанията има намерение да пристъпи към реализацията на втора аналогична мощност — 600 хиляди тона за година, който проект трябва да бъде завършен през 2027 г.

Новия комплекс планира производството на 600 хиляди това етилен за година, 270 хиляди пропипилен, 248 хиляди тона бензол, 89 хиляди тона дивинил и други продукти.

Стойността на проекта е  234,2 млрд рубли.
Русия започва изграждането на поредния грамаден завод
ПАО «Нижнекамскнефтехим» е един от на-крупните производители на синтетичен каучук в света.

В номенклатурата на продукцията има над 120 имена.
Продукцията на акционерното дружество се изнася в 50 страни от Европа, Америка и Юго-Източна Азия.
Експортът е 50 % от общото производство.
Петя Паликрушева

Коментари:

Зареждане ...