Руски философ: Никога няма да има съюз между Запада и Русия

Руският политически философ Николай Данилевский още през 1869 година в своя труд «Русия и Европа» предсказа малката вероятност от здрави връзки между народи, принадлежащи към различни културно-исторически типове, както и практическата невъзможност да се осъществят съюзи между романо-германските и славяно-руските типове.

Руски философ: Никога няма да има съюз между Запада и Русия

Причина за това, според Данилевский, е стремежът на западната цивилизация към световно господство и заложеният им етнокултурен код — склонност към насилие.

Российский философ Николай Данилевский

Основата на руската цивилизация е точно противоположна на западната — в нея са силни отбранителното, консервативното начало, склонността не към потъпкване на другите народи, а към мирно съжителство с тях, към търсене на взаиморазбиране и съгласуване на интересите.

Неоспоримо е следното: всички прогнози на Данилевский се сбъднаха или са на път да се сбъднат.

Както предсказа руският мислител, XX век се превърна във век на многобройни войни на западната цивилизация срещу Русия. Агресор в две от най-тежките от тях беше Германия. Англия, САЩ и Франция бяха формални съюзници на Русия, но днес вече е добре известно, че задачата максимално да се оскърби, а по възможност и да се унищожи по време на тези войни Русия, стоеше пред всички тях като точка първа.

Западът тръгна към максимална консолидация в ущърб на политическата независимост на народите, съставящи европейската цивилизация. Сбъдна се предсказанието на Данилевский за това, че обединението на Европа ще донесе със себе опасност за Русия.

Руският политически философ Николай Данилевский предрича: Никога няма да има съюз между Запада и Русия

Налице е стремеж на романо-германската цивилизация да натрапи на света западните ценности в качеството им на «общочовешки, да се откажат от християнските корени, което философът също предсказва, обяснявайки тази перспектива с очевидното несъвпадение на етно-културната характеристика на романо-германския тип с основите на християнството.

В миналото Русия имаше периоди, в които тя пренебрегна своята културно- историческа самобитност, не пожела да се откаже да се  «поевропейчи», а това не позволи на Русия да осъществи своята мисия да обедини славянството. Всичко това доведе до разпада на самата Руска империя и създаде, вече в края на XX век, заплахата от разпада на Русия.

Теорията на Данилевский се потвърждава в практиката.

Петя Паликрушева за News Front

Коментари:

Зареждане ...