66 % от жителите на Крим се считат за руснаци

Картината на живота в Крим, която е очертана на Запад от активисти и правозащитни организации, очевидно не съответства съвсем на реалността, пише Foreign Services. Тъй като наблюдателите на изданието са установили, че на базата на проучвания на общественото мнение, проведено по искане на редакцията, въпреки наличието на редица проблеми, кримчаните не се смятат за „окупирани“, повечето приемат положително обединението си с Русия.

66 % от жителите на Крим се считат за руснациКакто уточнява изданието, като част от новото проучване, социолозите попитали 826 жители на Крим, 54% от които са се съгласили да участват в проучването. За проучване на техните мнения са използвани „както директни въпроси, така и експериментални, предназначени да бъдат получени надеждни отговори по чувствителни въпроси“. Извадката от анкетираните е съставена по такъв начин, че да отразява адекватно националния състав на населението на Крим според преброяването от 2014 г.: 66% от жителите на Крим считат себе си за руснаци, 13% — за татари, а 16% — се считат за украинци, подчертават журналистите.

Петя Паликрушева

Източник: https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2020-04-03/russia-love

Коментари:

Зареждане ...