«Нещо винаги се събужда в утробата на Майка Русия»: Някаква мистериозна сила непрекъснато възражда Русия

„Русия е страна на самодържавието. Щом тя започне да отслабва и стартират експерименти с държавата и населението, нещо се събужда в утробата на империята“, мистериозно пише авторът на чешкото издание. Той припомня накратко историята на Русия и се опитва да обясни „неизвестната сила на Майка Русия“.

Превод от Reflex (Чехия):

Ликувайте, православни! Царят се завръща. И името му е Путин

Някаква удивителна сила е скрита в Руската империя.

Ако бях от Русия, щях да напиша, че това е духът на Майка Русия.

Но тъй като не съм от Русия, мога само да се удивлявам.

Русия е страна на самодържавието. Щом тя започне да отслабва и стартират дори някакви плахи експерименти с държавата и народа, нещо се събужда в утробата на империята.

В играта влизат тайнствени сили, които намират нов цар, прехвърлят властта върху него и самодържавна Русия се връща в обичайния си коловоз.

Цар Николай се колебаеше, не смеейки да пристъпи към реформи. Опита се да добави малко демокрация, но беше свален и застрелян със семейството си. Той зле обслужваше самодържавието. Гръмките думи за свободата, права, закон и рай доведоха до раждането на болшевиките, които завзеха властта на царя.

Няколко години по-късно те управляваха като най-жестокия цар и Русия въздъхна с облекчение. Щом някои комунисти след много години започнаха да се съмняват в необходимостта от брутално самодържавие, комунистическото правителство рухна. И отново — опустошение, буря, смърт на самодържавието, от което отново се роди самодържец, първият от новия вид — Путин. И Майка Русия се завърна в предишния си коловоз.

Комунистите замениха царя, който вече не беше цар в достатъчна степен. Путин замени комунистите, които вече не бяха цар в достатъчна степен. Сто години по-късно, когато внуците на Путин започнат плахо да флиртуват със свободата, Русия ще се намеси, ще помете внуците и ще намери самодържец, който подобава за Русия.

Цар Путин има 18 години да мисли как да прехвърли трона на наследниците…

Така или иначе, ще се появи нов цар на царете…

Нека плеядата от политолози да ни обясни каква неизвестна сила е Русия.

Но ако някой от руснаците посегне на тази неизвестна сила, която непрекъснато и непрекъснато възражда Русия, той ще бъде убит.

Без капка колебание.

Петя Паликрушева

Източник: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/100216/karel-steigerwald-znete-trumpety-pravoslavni-metejte-kozelce-car-se-vraci-a-jmenuje-se-putin.html

Коментари:

Зареждане ...