«Корреспондент»: Бъдещето е модерен социализъм!

30 години след СССР дивият капитализъм на практика погълна Украйна, пише авторът на статията в украинския «Кореспондент». Промишлеността е унищожена, селското стопанство се срива, една пета от страната я няма, всичко се разпада. Страната се нуждае от нова система — модерен украински социализъм.

Превод от Корреспондент (Украйна):

Днес в Украйна има спешна нужда от нов държавен строй, това трябва да бъде модерен социализъм, който да създаде държава на социалния максимум.

Убеден съм, че е невъзможно да се живее в миналото, но то трябва да се познава, използвайки предишния опит, избирайки доброто оттам и премахвайки лошото. Украйна излезе от СССР като най-богатата и възстановена по онова време страна с хора, ресурси, високотехнологична индустрия, отличен военно-промишлен комплекс и здраво и развито население.

В продължение на 30 години дивият капитализъм, като рак, практически погълна страната ни и държавата ни може да приключи — това е факт.

Изграждането на нормална социална държава, страна на социалния максимум, това е аксиома — няма други варианти

„Центризъм“, „либерализъм“, „капитализмът с човешко лице“, „либертарианството“ — разбрахме, че това е пълен боклук!

20 милиона души починаха, една пета от страната измря, останалото се руши, промишлеността е унищожена, земеделието се срива.

Има остра необходимост всичко да бъде изградено наново. Как ще е правилно да се нарича новият строй? Считам, че става дума за съвременен украински социалзъм, който да позволи изграждането на държава на социалния максимум, където държавата ще изпълнява своята роля на регулатор и разпределител на благата и продуктите на производството между хората, предоставянето им на равни възможности, защита и помощ.

И това е тема не само и не толкова за възрастните хора, това е основа за оцеляването на нацията, за живота и развитието на мледежта.

За това днес говори целия свят. Капитализмът доведе света до ръба на пропастта!

Светът разбра абсурдността и смъртоносната опасност от неудържимото капиталистическо лапане!

Трябва да се живее и работи днес, правилно устройвайки днешния си ден — тогава можем с обоснована надежда да погледнем към утрешния ден.

Автор: Максим Голдарб

Петя Паликрушева, превод и редакция

Източник: https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/4203237/

Коментари:

Зареждане ...