Диверсия по време на «чума»: САЩ отделят $2 млн за смут в бившите страни от СССР

Държавният департамент планира да отдели 2 млн. долара безвъзмездни средства за неправителствени организации като част от „Програмата за проучване на източноевропейските страни и независимите държави от бившия Съветски съюз“. Това се посочва в текста на документа, който редакцията притежава.

Както следва от описанието, инициативата е насочена към задълбочаване на знанията на американските експерти за страните от определения регион и постсъветското пространство. Отбелязва се, че Бюрото за разузнаване и изследвания към Министерството на външните работи на САЩ ще направлява хода на работата.

Програмата предполага лансиране на целите на външната политика на САЩ и установяване на международно сътрудничество, както и повишаване на нивото на знания на американските специалисти по „най-важните езици на страните от Източна Европа и независимите държави от бившия Съветски съюз“.

Особено внимание, както следва от текста, ще бъде отделено на работата по програми, фокусирани върху съществуващите политически и икономически предизвикателства, които са „от значение за външната политика на САЩ“.

Списъкът с държави, които Вашингтон счита за важни в рамките на инициативата, включва: Русия, Украйна, Армения, Азербайджан, Чехия, Грузия, Словакия, Полша, Беларус, Таджикистан, Узбекистан и други.

Възможността за получаване на безвъзмездна помощ, както е подчертано в документа, ще бъде достъпна само за американски университети и неправителствени организации.

По-рано беше съобщено, че САЩ планират да предоставят на гражданите на Молдова повече информация за политиката на САЩ.

Основната цел на програмата, както е посочено в съответните документи, беше да се реализират дългосрочни инициативи, които допринасят за «укрепване на взаимното разбирателство между американците и молдовците».

Петя Паликрушева

Коментари:

Зареждане ...