Защо Западът така се бои от подема на Русия?

Русия е част от Запада и затова нейният възход може да му помогне да стане много по-силен, пише Soho. Но след като Путин дойде на власт, възходът на Русия започна да тревожи Европа. Има три причини, поради които западните сили толкова се страхуват от нейното възраждане.

Превод от Sohu (Китай):

Защо Западът така се бои от подема на Русия?

Световната история всъщност е историята на възхода на великите държави, така че новите сили продължават подема си и заменят старите силни държави, този процес е непрекъснат. Ако погледнем съвременната история, то ще видим, че това е непрекъснат процес на възникване на големи западни държави. През последните няколкостотин години Западът управлява света.

Въпреки това, след Втората световна война, с възхода на новите развиващи се сили като Китай и Индия, статусът на Запада продължава непрекъснато да намалява. Той няма друг избор, освен да търпи. Но най-лошото за западните сили е възходът на Русия. Защо? Има три основни причини за това.

Мнозина могат да нарекат Русия западна държава. Независимо от расата или вярата, или дори сегашната политическа система, Русия наистина е част от Запада. Следователно е логично да се приеме, че възходът й е част от възраждането на Запада. Особено сега възходът й може да помогне на Запада да стане много по-силен.

Но след като Владимир Путин дойде на власт, възходът на Русия за Европа се превърна не само в нежелателно явление, но и в това, което той се опитва да сдържа с всички сили, като не спестява икономическите разходи, налага санкции, до степен, че западните държави са готови да посрещнат Русия на бойното поле, т.е. само за да се предотврати нейният подем. Поради тази причина мнозина не разбират защо Западът толкова се страхува от възраждането на Русия? Има няколко причини за това.

Първо, страхът от възмездието

Говорейки за западните страни, въпреки че Русия им принадлежи, те все още имат дългогодишна обида към Русия. Това беше особено ясно в първите години на Съветския съюз, когато 14 страни се намесиха в неговите дела, както и в последните му години, когато СССР се разпадна в резултат на западната блокада. На негово място възникна Русия, която бе подложена на западната „шокова терапия“, а това доведе до разпада й за втори път … В резултат се появи взаимна омраза между Запада и Русия. Затова Западът е загрижен, че ако силата на Русия нараства, то тя ще поиска да уреди сметките си. Освен това тя вдъхва страх сред западните страни, защото се придържа към принципа „казано — сторено“.

Второ, катастрофа за Европа

Ако погледнете новата и най-новата история на Европа и света, става очевидно, че всеки подем  на Русия се е превръщал в катастрофа за Западна Европа. През периода на царска Русия държавата е мощна, тъй като продължава непрекъснатото си разрастване към Западна Европа и става инициатор на много войни. Армията на царска Русия разгромява Европа.

В съветско време Русия отново се издигна и стана втората суперсила в света след САЩ. Поради тази причина Съветският съюз бързо пое контрола над югоизточната част на Европа. Спомените за ученията и „репетициите“ на СССР по поражението на Западна Европа все още плаши европейските сили.

Трето, заплаха за могъществото на Запада

Що се отнася до Запада, той винаги се е придържал към принципа „не допускайте никого във вашата сфера на влияние“. Следователно Русия, този извънземен „четвърти див варвар“, изглежда възможно най-плашеща. Когато руснаците, този „войнствен народ“, бяха слаби, европейските сили като Великобритания, Франция и Германия се справяха добре с контрола над другите европейски държави.

Когато обаче Русия стане мощна, нейните огромни земи и ресурси, обединената възродена национална сила може да надмине обединените сили на Великобритания, Франция и Германия и тогава западните сили  трудно ще могат да контролират региона.

Петя Паликрушева

Източник: https://www.sohu.com/a/372011687_100029683?scm=1019.e000a.v1.0&spm=smpc.csrpage.news-list.5.1581489602938MxWzMDf

Коментари:

Зареждане ...