Путин: Времето на пълната независимост на Русия най-накрая дойде

Ежегодното послание на президента до Федералното събрание традиционно представлява своеобразно концентрирано изложение на ключовите задачи, определящи стратегическата линия на държавната политика в близко бъдеще. Този път обаче речта на Владимир Путин беше тотало различна от всички предишни.

Президентът на Русия директно очерта края на прехода по броя на натрупаните промени през последните две десетилетия и преминаването към ново стратегическо качество. Руската федерация престава да се възприема като най-младия «израстък» на западния свят и се превръща в напълно независима държава. Прякото фиксиране в Конституцията на безусловното предимство на руските закони, законовите норми и културните традиции пред международните.

Това не е просто силно изявление. Реализирането му неизбежно ще изисква сериозни трансформации на държавния механизъм, насочени към осигуряване на повишена здравина и стабилност на структурата на държавата като институция. С едновременното увеличаване на отговорността на всички ключови елементи на властта.

Втората най-важна част от посланието на президента през 2020 г. е неговата мащабна социална ориентация. Преведено на обикновен език, това може да бъде описано по следния начин: през изминалото време ние осигурихме необходимото ниво на отбранителна способност, успяхме да изградим стабилен излишък в бюджета и да формираме достатъчно количество финансови резерви.

Обемът на средствата на Националния фонд за благосъстояние достигна 7% от БВП, което е достатъчно, за да се гарантира икономическата безопасност на държавата. Следователно всички пари, получени там над определената сума, ще отидат за модернизиране на националната икономика и подобряване на жизнения стандарт на населението.

Семейството е позиционирано като основа на обществото. Множество мерки за икономически стимули и практически действия за осигуряване на растежа на качеството на живот са насочени към подпомагането му. От осигуряване на безплатни топли храни за учениците до кардиналното увеличаване на броя на местата в предучилищните институции.

Третият компонент на новата стратегия е интернет, дигитализация и залагане на новите технологии. Предвижда се значително разширяване на дигитализацията, като се осигури безплатен достъп до социално значими интернет ресурси. В този случай хората няма да се налага да плащат за самата комуникационна услуга, за интернет трафика.

Отделна голяма подзадача е подобряването на образователната система в страната, повишаване на професионалното ниво на учителите в училищата и университетите, както и нивото на заплащане за техния труд.

Обобщавайки цялостното впечатление, можем да кажем, че Русия искаше промяна и я получи. Руският народ искаше държавата да се обърне към народа? Направи го. Ясно е, че предстои море от конкретни практически работи, но стратегическата линия е определена.

А тя е независима и социална.

Петя Паликрушева

Коментари:

Зареждане ...