Прокуратурата разпрати нови доказателства за вината на Нено Димов

Прокуратурата разпрати до медиите нова серия доказатества за вината на Нено Димов. В тях влизат проколите от разпитите на зам.-министрите Атанаска Николова и Красимир Живков, Мая Дряновска, началник на дирекция Управление на риска при наводнения към МОСВ, заповедта за прилагане на цените във ВиК — Перник на базата на решение на КЕВР. 

Това е втория път, когато прокуратурата прави публични доказтелствата по по обвинението срещу министъра

Припомняме, вчера вечерта Апелативният съд потвърди най-тежката мярка за неотклонения на Нено Димов. Съдът разгледа събрания от Специализираната прокуратура доказателствен материал в представените на 15 и 16 януари 2020 г. нови доказателства по делото, съобщиха от специализираната прокуратура.

Според прокуратурата категорично се установява, че министърът на околната среда не е положил достатъчно грижи за управлението и стопанисването на водния ресурс на язовир «Студена», с което допринесъл за недостиг на вода за питейни и битови нужди за населението на гр. Перник.

Припомняме, че преди седмица бившия екоминистър, Нено Димов бе задържан за 24 часа. По-късно в дома му, бяха иззети документи, в които имало доказателтсва за извършени престъпления.

От материалите по делото е видно, че Нено Димов — в качеството си на министър на околната среда и водите, е бил надлежно и редовно информиран за актуалното и прогнозно състояние на водния обем в язовира. Въпреки резкия спад на притока и бързото намаляване на водното количество в язовира, същият е разрешавал разходване на вода за промишлени нужди в поисканите от предприятията обеми, макар те да са разполагали и с други водоизточници.

По този начин Нено Димов не спазил нормативното изискване за преимуществено подаване на вода от язовир «Студена» за питейни и битови нужди на населението в региона.

Специализираната прокуратура продължава детайлната проверка на дейността на всички длъжностни лица от държавната и общинската администрация, които имат отношение към управлението и ползването на вода от язовир «Студена», съобщи News.bg.

Коментари:

Зареждане ...