Европейският бизнес е сигурен в доставка на руски газ

Всякакви уверения от страната на политиците могат да се окажат не съвсем истински. Но всички в света вече свикнаха с това. Реално действията на представителите на бизнеса са много по-точен маркер.

Големите газоразпределителни компании в България, Гърция, Румъния и Унгария са подписали меморандум за разбирателство относно прилагането на Вертикалния газов коридор. Става въпрос за възможността за двустранно снабдяване с природен газ.

Най-големите руски газови проекти – „Турски поток“ и „Северен поток-2“ едва приключили с подготовката към реализация, а големите европейски газови компания вече делят помежду си руския газ. Този факт може да се смята за позитивен, тъй като финансовите и икономическите решения обикновено се вземат по-балансирано и реалистично от политическите.

gas

Представителите на „Булгартранс газ“ ЕАД, , DESFA S.A., «TRANSGAZ»S.A., FGSZ Ltd и проектантската компания компании „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, занимаваща се със строителството на интерконектора между България и Гърция, са подписали съответните документи, отнасящи се до реализацията на вертикалния газов коридор.

Игор Перминов

Коментари:

Зареждане ...