ВАС окончателно отказа да регистрира еднополов брак в България

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отказа да регистрира еднополов брак в България, съобщиха от ВАС.

С това решение ВАС потвърди решението на Софийския административен съд и окончателно отказа регистрация в ГРАО на брак между две жени, сключен във Великобритания.

Отхвърлена е жалбата на едната жена срещу отказа на кмета на Столична община, район «Люлин», за актуализиране на семейното й положение в личен картон.

Съгласно българския закон еднаквият пол на лицата, желаещи да сключат брак е пречка за сключване на брак. Както Конституцията на Република България така и Семейният кодекс установяват като задължително условие за сключване на граждански брак разнополовост на съпрузите, категорични са върховните магистрати.

Искането за легитимиране на еднополов брак противоречи на българското законодателство. Навсякъде правната уредба разглежда семейните отношения, като правоотношение между двата биологични пола — мъж и жена. Липсва нормативна уредба която да предвижда правоотношение с други участници, както и не се предвижда неговото съдържание, промени и прекратяване, упражняване на съпружески и родителските права и т.н., мотивират се съдиите от ВАС.

Бракът, който е допустим за законите на държавата, в която е сключен, няма правни последици в България — чл.4, ал.1 от Семейни кодекс. Брак, който не е породил правни последици в България няма как да бъде признат и съответно регистриран, гласи решението на българския съд.

Тричленният състав на ВАС смята, че няма нарушение и на разпоредбите от Хартата на основните права на ЕС. Правото на встъпване в брак е гарантирано в съответствие с националните закони, които регулират упражняването на това право, съобщи News.bg.

Коментари:

Зареждане ...